Dział: Wstęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Czy możliwe jest wychowanie bez kar?

Jak słyszę o prawach dziecka, to robi mi się niedobrze. Oczywiście, rodzice nie mogą lać dziecka, ale jeżeli raz czy dwa dostanie, to przecież nic się nie stanie. Ja dostawałem klapsy od rodziców i zrozumiałem, co jest złe, a co dobre. Dzieci były bite za karę zawsze i to pomagało. Denerwują mnie te "supernianie", które mówią, że dzieci nie można bić, że da się to zrobić inaczej. Pytanie tylko: jak? Nie każdy jest doskonałym dziecięcym psychologiem.

Czytaj więcej

Ci, którzy dręczą innych

W szkołach uczniowie doświadczają różnych form przemocy. Najtrudniejsza do uchwycenia, udowodnienia i zdiagnozowania jest przemoc psychiczna. Każdy uczestnik życia szkolnego może być sprawcą, jak i ofiarą takiej przemocy. Kim są ci, którzy znajdują przyjemność w zastraszaniu i psychicznym nękaniu innych?

Czytaj więcej

Szkolny Rynek i Klan

W wielu polskich szkołach panuje ponura atmosfera, bo dyrektor wymaga od nauczycieli, by wycisnęli z uczniów ostatnie soki w walce o pierwsze miejsca w rankingach szkół. Taka organizacja pracy zabija twórczość, zamieniając szkołę w... szkołę przetrwania. Czy można zmienić tę sytuację?

Czytaj więcej

To kreatywność - nie wygłupy

Nauczyciele często nieświadomie blokują twórczość uczniów. Nie pozwalają na samodzielne wycieczki myślowe i eksperymentowanie. Niezależność twórczych dzieci interpretują jako przekorę czy wygłupy. Aby rozwijać twórczość, trzeba umieć rozpoznać przejawy kreatywności uczniów.

Czytaj więcej

Szybciej, więcej i twórczo...

Indywidualny tok i program nauczania są najskuteczniejszymi formami pracy z uczniami zdolnymi i uzdolnionymi. Na czym polega różnica między indywidualnym programem a tokiem nauki, do kogo są one kierowane, jaka liczba uczniów z nich korzysta?

Czytaj więcej

Gdy z uczniem "coś" się dzieje

W każdej szkole znajdzie się grupa zdolnych uczniów, którzy osiągają zdecydowanie gorsze wyniki aniżeli mogliby. Nauczyciele mówią o nich "zdolne lenie" i łamią sobie głowę, jak zmotywować ich do nauki. Okazuje się, że ich brak motywacji do osiągnięć nie jest zwykłym lenistwem.

Czytaj więcej

O wychowaniu bez kar i nagród

Czy wychowanie pozbawione kar i nagród jest możliwe? Zwolennicy edukacji permisywnej utrzymują, że tak. Twierdzą, że służą one manipulacji dziećmi, a ich stosowanie zmienia wychowanie w tresurę uczniów. Co zrobić, aby kary i nagrody były skutecznymi metodami w wychowaniu?

Czytaj więcej

Dzieci zainteresowane seksem

W rodzinie i w szkole dzieci spotykają się z sytuacjami, które mogą negatywnie zaważyć na ich życiu. Bardzo poważną kwestią jest erotyzacja dzieci. Czym jest i dlaczego jest groźna? Jakie są jej przyczyny i jak rozpoznać, że dziecko zostało dotknięte erotyzacją?

Czytaj więcej

Akceptuj bliźniego i siebie samego

Żeby dorosły mógł zaakceptować dziecko takim, jakie ono jest, powinien przede wszystkim akceptować siebie samego. Wtedy pozwoli dziecku na samodzielność, stworzy możliwości do pełnego rozwoju, a nieodpowiednich zachowań nie będzie traktował jako ataków na siebie.

Czytaj więcej

Struś Pędziwiatr w kserokulturze

Są sytuacje, gdy intensywniej myślimy o racjonalnym wykorzystaniu czasu. Dlaczego tak często go trwonimy, dlaczego wykonanie zadań odkładamy na ostatnią chwilę? Czy możemy zmienić swoje nawyki? Tak - ale tylko wtedy, gdy modyfikację zachowań poprzedzimy zmianą naszego myślenia.

Czytaj więcej

Inteligencja to nie wszystko

Popularność testów inteligencji nie maleje. Warto więc poznać nie tylko ich zalety, ale i ograniczenia. Inteligencja jest ważną, ale nie jedyną cechą, od której zależą osiągnięcia ucznia. A test inteligencji jest tylko jedną z metod, które mogą wyjaśnić przyczyny trudności dziecka w nauce.

Czytaj więcej

Niezaspokojona potrzeba zmian

Od 2004 roku do dnia dzisiejszego inżynierowie firmy Google zeskanowali ponad piętnaście milionów książek. W ten sposób bezcenne dzieła chcą uczynić nieśmiertelnymi. Ale książki te stanowią również bazę danych, która daje ogromne możliwości. Jednym z efektów jest powstanie nowej dziedziny wiedzy - kulturonomii.

Czytaj więcej