Kontakt

REDAKCJA

Skrzynka redakcyjna: redakcja@charaktery.eu

Redaktor naczelna: Klaudia Przyłucka-Janasik
e-mail: klaudia.przylucka@forum-media.pl
Redaktor naukowa: dr Dorota Krzemionka
e-mail: dorota.krzemionka@forum-media.pl

REKLAMY PRASOWE I WSPÓŁPRACE PŁATNE

Manager: Katarzyna Moskal
e-mail: katarzyna.moskal@forum-media.pl
tel. kom. 536 785 613
Manager: Edyta Wysokińska
e-mail: edyta.wysokinska@forum-media.pl
tel. kom. 601 325 345
Manager: Adrianna Białas
e-mail: adrianna.bialas@forum-media.pl

BARTER, PATRONATY I INNE WSPÓŁPRACE BEZPŁATNE

Manager: Aneta Rumińska
e-mail: aneta.ruminska@forum-media.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

Skrzynka prasowa: biuroprasowe@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924

W czym możemy Ci dzisiaj pomóc?
Kategoria:
Temat: