Dział: Wstęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Daj szansę każdemu

Trudno wymagać od nauczyciela, aby lubił wszystkich uczniów. Nie może jednak swojej niechęci okazywać. Zachęcamy do refleksji, do przyznania się przed sobą: w tej klasie są uczniowie, których lubię i tacy, których nie lubię. Ale też do próby zrozumienia, z czego te preferencje wynikają.

Czytaj więcej

Na lato specjalnie

"Pierwszy raz miałem poczucie, że jestem partnerem w rozmowie z nauczycielem, że traktowano mnie z szacunkiem i z uwagą słuchano, co mam do powiedzenia" – taką refleksję miał mój syn po ustnym egzaminie matu­ralnym z języka polskiego. "To wspaniale!" – pomyślałam. – "Tylko szkoda, że to pierwszy i przecież ostatni raz" – bo właśnie swoją edukację szkolną zakończył.

Czytaj więcej

Co powinien umieć nauczyciel

Nauczyciel musi uczyć i wychowywać. Aby być dobrym nauczycielem, trzeba być ekspertem w swoim przedmiocie i umieć wiedzę przekazać uczniom, trzeba też umieć radzić sobie z problemami wychowawczymi. To niemało, ale przecież nie każdy musi być nauczycielem.

Czytaj więcej

O potrzebie pomiaru efektów pracy nauczyciela

Bardzo trudno jest zmierzyć efekt pracy nauczyciela. Sami pedagodzy mają z tym problem. Nie zawsze bowiem ich praca i wyraźne postępy uczniów przekładają się na wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. A przecież na podstawie właśnie tych wyników rozliczane są szkoły, a więc i nauczyciele.

Czytaj więcej

Ile z rodziny w nas się mieści

Psychologowie od dawna szukają odpowiedzi na pytanie: wychowanie czy natura? Ile z tego jacy jesteśmy, zawdzięczamy genom, ile wychowaniu rodziców? Jaki wpływ na człowieka może mieć szkoła, a jaki środowisko rówieśnicze?

Czytaj więcej

Na wiosnę specjalnie

Kiedy Twój uczeń ponosi porażkę, zapytaj samego siebie, czy wierzysz, że będzie w stanie poprawić się. Jaka jest Twoja koncepcja natury ludzkiej? Czy wierzysz, że człowiek się zmienia, że może się rozwijać, czy też uważasz, że otrzymany w genach potencjał jest niezmienny?

Czytaj więcej

Czy ubóstwo czyni głupszym?

Rozwój mózgu oraz intelektualne zdolności dziecka zależą w dużym stopniu od zasobności i wykształcenia jego rodziców. Z powodu niskiego statusu socjoekonomicznego słabiej rozwijają się zdolności językowe, pamięć robocza i zdolność planowania czynności.

Czytaj więcej

WWR... czy to w ogóle jest możliwe?

Bardzo często spotykamy się z wątpliwością, czy WWR może przynieść dziecku niepełnosprawnemu jakieś korzyści. Czy przyznany przez ustawodawców wymiar czasu pracy w WWR daje realne szanse na progres rozwojowy? Tak, jeżeli zrozumiemy, czym jest WWR.

Czytaj więcej

W klasie spełniają się proroctwa

Nauczyciele preferują uczniów, których uważają za inteligentnych i pracowitych. Okazuje się, że po pewnym czasie „wybrańcy” rzeczywiście wiedzą i umieją więcej. Niestety, ci których nauczyciele uważają za mniej zdolnych, potwierdzają nauczycielskie oczekiwania - i umieją mniej.

Czytaj więcej

To już przekracza wszelkie granice!

Uczniowie, którzy mają trudności z odczytywaniem granic, swoim zachowaniem sprawiają problemy. Nieuważność na granice innych ludzi budzi złość i prowokuje odwet. Tacy uczniowie często stają się ofiarami mobbingu. Jak im pomóc?

Czytaj więcej

Trudna sztuka czytania (cz. 3). Strategie dekodujące

Czytanie jest procesem myślowym, którego celem jest jak najlepsze zrozumienie odbieranych treści. W procesie tym działają jednocześnie strategie rozwiązywania problemów, strategie dekodujące oraz strategie rozumienia treści.

Czytaj więcej

Wychowawca humor

Humor powinien być stałym elementem relacji między nauczycielami a uczniami. Bez niego trudniej o wzajemny szacunek i zrozumienie, zaś nauczanie staje się zajęciem żmudnym, niewdzięcznym i często nudnym.

Czytaj więcej