Dział: Wstęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Nie bój się e-learningu

Coraz więcej nauczycieli korzysta z platform edukacyjnych, coraz częściej dzieci rozwiązują zadania na komputerach. E-learning wielkimi krokami wchodzi do szkół. Ale czym właściwie jest e-learning? Dlaczego niektórym korzystanie z nowych technologii sprawia dużą trudność?

Czytaj więcej

Przeczytaj, zrozum - na pewno zapamiętasz

Często wystarczy dobra pamięć, żeby uczeń nie miał problemów z ocenami. Tyle tylko, że wiedza zapamiętana, ale niezrozumiana, błyskawicznie znika. Można jednak uczyć się tak, żeby i zapamiętać i zrozumieć.

Czytaj więcej

Jak trudno rozdzielić treści od formy krytyki

To mit, że przyznanie się do błędu oznacza poddanie się czyjejś agresji.

Czytaj więcej

Dzieci wracają ze świata

Mali Polacy, wracający do kraju po latach spędzonych za granicą czy nawet tam urodzeni, potrzebują czasu, żeby odnaleźć się w polskich realiach. Najbardziej mogą im pomóc nauczyciele - uważa prof. Halina Grzymała-Moszczyńska.

Czytaj więcej

Hurra, błąd!, czyli domowy model edukacji językowej

Jeśli uda mi się porozumieć w obcym języku, to odnoszę sukces zupełnie niezależnie od tego, jak bardzo ten język kaleczę. Lingwistyczna jakość tej wypowiedzi nie ma żadnego znaczenia - pisze Grzegorz Śpiewak.

Czytaj więcej

Ci, którzy dręczą innych

W szkołach uczniowie doświadczają różnych form przemocy. Najtrudniejsza do uchwycenia, udowodnienia i zdiagnozowania jest przemoc psychiczna. Każdy uczestnik życia szkolnego może być sprawcą, jak i ofiarą takiej przemocy. Kim są ci, którzy znajdują przyjemność w zastraszaniu i psychicznym nękaniu innych?

Czytaj więcej

O motywowaniu punktami

Ocenianie to nie tylko stawianie stopni. Formą oceniania jest wszystko, co mówi i robi nauczyciel w kontakcie z uczniem. Gdy potakuje lub przecząco kręci głową, gdy się uśmiecha lub okazuje dezaprobatę – przekazuje uczniowi swoją ocenę jego działania. I nie jest istotne, czy takie jest zamierzenie nauczyciela. Ważne, że w ten sposób interpretuje je uczeń.

Czytaj więcej

Pogoda na twórczość w szkole

Wszystkie istoty do rozwoju potrzebują odpowiednich warunków środowiskowych. Takimi nieco kapryśnymi organizmami są też kreatywność i twórczość. Aby rozkwitnąć, potrzebują sprzyjającego klimatu. Jak stworzyć w szkole klimat dla kreatywności?

Czytaj więcej

Szkolna Liga Twórczości

Co zrobić z nadmierną aktywnością uczniów, zwłaszcza tą niekoniecznie pozytywną? Można uczniów karać i przywoływać do porządku. Ale można też inaczej! Więcej korzyści przyniesie zaangażowanie ich w działania twórcze. Jak zorganizować na przykład międzyklasowy twórczy turniej?

Czytaj więcej

Płeć nauczycieli

Czy nauczycielstwo to zawód kobiecy? Nie - chociaż polskie szkoły są sfeminizowane. Uczniowie jednak potrzebują równowagi płci nauczycieli. Nauczycielki bardziej angażują się w sprawy uczniów, są bardziej pobudliwe emocjonalnie, bardziej empatyczne. Mężczyźni natomiast zachowują większy dystans wobec uczniów, skupiają się na zadaniu, a nie relacji.

Czytaj więcej

Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja

Trudności z czytaniem, mówieniem czy deficyty uwagi łączą się. Efektem tego są wielowarstwowe problemy wpływające na osiągnięcia ucznia w nauce oraz na jego zachowanie czy relacje społeczne. Nauczyciel, który chce pomóc takiemu dziecku, stoi przed dużym wyzwaniem.

Czytaj więcej

Przeżyj to sam

Nauczanie to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale stwarzanie okazji do samodzielnego jej zdobywania. Metody aktywizujące wykorzystują proces uczenia się przez doświadczenie, który prowadzi uczniów od konkretu do teorii, i od teorii do raktyki. Ich skuteczność wynika przede wszystkim ze specyfiki działania ludzkiej pamięci.

Czytaj więcej