Komunikacja bez przegranych

Wstęp

Nauczyciele wiedzą, jak uczyć swojego przedmiotu, są dobrymi dydaktykami. Natomiast problemem dla wielu jest codzienna komunikacja z uczniami. A przecież bez tej kluczowej umiejętności trudno jest dobrze i skutecznie nauczać. Tak naprawdę praca nauczyciela polega głównie na komunikowaniu się.

Aby pomóc pedagogom skuteczniej uczyć, Thomas Gordon opracował Trening Skutecznego Nauczyciela. Metoda Gordona dotyczy relacji międzyludzkich, daje narzędzia i uczy siedmiu głównych umiejętności:

- Obserwacji zachowań, by zidentyfikować potrzeby własne i innych osób, co w rezultacie redukuje stres nauczyciela.
- Identyfikowania, kto ma problem, by zastosować odpowiednie umiejętności. Wiedza ta wpływa na zwiększenie poczucia kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych.
- Podstawowego i Aktywnego Słuchania, by nauczyć się pomagać drugiej osobie w znalezieniu rozwiązania jej własnego problemu. W ten sposób nauczyciel „zrzuca z siebie ciężar” szukania rozwiązań problemów uczniów.
- Wyrażania siebie (odsłaniania się), by budować opartą na obopólnym szacunku relację z innymi osobami. Powoduje to wzmocnienie relacji.
- Skutecznej konfrontacji, by inne osoby miały możliwość zmiany swojego nieakceptowanego zachowania na zachowania przez „nas” akceptowane.
- Rozwiązywania konfliktów potrzeb metodą bez przegranych, tak by obie strony były zadowolone z rozwiązania. Dzięki temu obie strony zaspokajają swoje potrzeby bez używania siły.
- Strategii rozwiązywania konfliktów wartości, by budować autorytet w oparciu o wpływ – nie o siłę.

W Polsce Trening Skutecznego Nauczyciela oferuje Centrum Komunikacji Gordona – licencjonowany reprezentant Gordon Training International. Podczas treningu nauczyciele rozwijają praktyczne umiejętności – uczą się, jak wprowadzać i utrzymywać dyscyplinę w klasie, zdobywają kompetencje komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywania problemów. Dzięki temu mogą skuteczniej asystować uczniom w rozwiązywaniu problemów. Dowiadują się także, w jaki sposób motywować uczniów do zmiany nieakceptowanego zachowania. Dzięki tym kompetencjom nauczyciele czują się lepiej w swojej roli, są bardziej efektywni. Trening Skutecznego Nauczyciela pomaga nauczycielom samodzielnie odnajdywać optymalne, dopasowane do zaistniałej sytuacji rozwiązania.

Nauczyciel też człowiek

Każdy nauczyciel chce pozytywnie wpływać na swoich uczniów i osiągać wyznaczone cele nauczania. To jest powód, dla którego naucza. Nauczyciel posiadający wysokie kompetencje komunikacyjne robi to skuteczniej. Potwierdziły to liczne badania – m.in. D. Aspy i F. Roebuck. Porównywali oni postawy, zachowania i wyniki w nauce uczniów, których nauczyciele byli szkoleni w umiejętnościach komunikacyjnych i dzięki temu potrafili wyrazić empatię, zrozumienie
i akceptację oraz tych, których wychowawcy i nauczyciele nie przechodzili podobnych szkoleń. Okazało się, że ci pierwsi uczniowie:

• rzadziej opuszczali lekcje,
• mieli lepsze wyniki w nauce oraz w testach na inteligencję,
• byli bardziej spontaniczni i pomysłowi, wykazywali większą zdolność myślenia,
• popełniali mniej aktów wandalizmu,
• sprawiali mniej problemów, rzadziej naruszali dyscyplinę, a ponadto częściej zabierali głos podczas lekcji, zadawali więcej pytań, mieli bogatsze słownictwo, lepiej rozwiązywali problemy, byli bardziej zainteresowani nauką, otwarci na wiedzę, twórczy i dynamiczni.

Jedną z najważniejszych korzyści uzyskiwanych przez nauczycieli sprawnych w...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI