Naturalna świadomość

Mózg i umysł Wstęp

Słowo świadomość ma tak wiele znaczeń i jest używane w tak różnych kontekstach, że nierozsądnie byłoby pisać o świadomości bez wyjaśnienia, co oznacza w danym kontekście. Dla współczesnego neuronaukowca, biologa, psychologa i filozofa umysłu świadomość jest, albo powinna być, synonimem doświadczenia umysłowego. Co to oznacza?

Słowo świadomość ma tak wiele znaczeń i jest używane w tak różnych kontekstach, że nierozsądnie byłoby pisać o świadomości bez wyjaśnienia, co oznacza w danym kontekście. Dla współczesnego neuronaukowca, biologa, psychologa i filozofa umysłu świadomość jest, albo powinna być, synonimem doświadczenia umysłowego. Co to oznacza? To znaczy, że świadomość jest procesem umysłowym o dwóch charakterystycznych cechach: perspektywie, ujmującej treści aktualnie przedstawiane w umyśle, oraz uczuciu, które towarzyszy tym umysłowym treściom.

POLECAMY

Czym są perspektywa i uczucie? Pierwsze pojęcie w prosty sposób można wyjaśnić, odwołując się do „punktu widzenia”, przy czym nie chodzi tu tylko o to, co widzimy, ale też o to, co słyszymy albo czego dotykamy, a także – co ważne – o postrzeżenia dotyczące własnego ciała. Mówimy zatem o perspektywie „właściciela” świadomego umysłu – mojej, twojej, każdego, kto jest świadomy. Innymi słowy, chodzi o perspektywę żyjącego organizmu, w którym znajduje się pracujący umysł.

Wszystkie uczucia odzwierciedlają to, co się dzieje w ciele, niezależnie, czy jest to stan samoistny, czy zmieniony przez emocje. Dotyczy to również uczuć będących elementem świadomych procesów. Uczucia, które towarzyszą treściom umysłowym stale przedstawianym w świadomy...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI