Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Pierwszy pośród fizjologów świata

Współcześni nadali mu tytuł Patriarcha Fizjologów Świata i przyznali Nagrodę Nobla. Złośliwi nazwali go twórcą psychologii z kropli śliny. Iwan Pawłow. W lutym 2006 roku minie siedemdziesiąta rocznica jego śmierci.

Czytaj więcej

Każdy maluje swoją tęczę

Drogowskazy na drodze do szczęścia stawia prof. dr hab. Janusz Czapiński. Janusz Czapiński jest psychologiem, prorektorem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, wykładowcą na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem kilku teorii dotyczących emocjonalnych i poznawczych mechanizmów adaptacji, m.in. cebulowej teorii szczęścia. Od 1991 r., razem z socjologami, ekonomistami i demografami, prowadzi badania nad jakością życia Polaków.

Czytaj więcej

Kiedy osobowość boli

W życiu niektórych ludzi stale powtarzają się różne przykre sytuacje. Czują się samotni, ich kolejne związki rozpadają się. Ludziom z zaburzeniami osobowości trudno bowiem utrzymać bliską relację z kimś. Brakuje im nadziei na zmianę. A zmiana jest możliwa.

Czytaj więcej

Katrina: nienaturalnie naturalna katastrofa

Obserwując, co dzieje się w Nowym Orleanie i w całej Ameryce, nie mogę oprzeć się myśli, że w tych dramatycznych okolicznościach ujawnia się silniej niż w normalnych warunkach prawdziwa ludzka natura. Dzieje się tak dlatego, że w paradoksalny sposób ludzie, których dotyka tego rodzaju tragedia, zostają w pewnym stopniu wyzwoleni spod narzucającej konformizm społecznej presji. Zdani sami na siebie i zmuszeni do podejmowania autonomicznych decyzji, jedni zachowują się w godny podziwu, niekiedy bohaterski sposób, zaś inni nikczemnie.

Czytaj więcej

Głęboko, coraz głębiej, czyli terapia psychoanalityczna

Psychoanaliza zakłada, że problemy pacjenta mają swoje źródło w nieświadomości. Motywy i fantazje - choć nieświadome - wpływają na sposób przeżywania i myślenia o sobie i świecie, na podejmowane przez nas decyzje, a także na utrzymywanie się przykrych objawów. W obrębie psychoanalizy istnieje wiele podejść. W Polsce dominuje wpływ teorii relacji z obiektem, którą opracowała Melania Klein. Teoria ta zakłada, że jako bardzo małe dzieci tworzymy sobie pewne wyobrażenie o naszych relacjach z ludźmi. Umysłowe reprezentacje różnych aspektów tych relacji nazywane są obiektami wewnętrznymi. Obiekty wewnętrzne powstałe w kontaktach z ważnymi dla nas osobami określają sposób, w jaki odczuwamy siebie i to, czego spodziewamy się po innych. Zgodnie z tą teorią szukamy obiektu, a nie - jak zakładał Zygmunt Freud - rozładowania napięcia. Przewodnik po tej formie terapii: założenia, zasady, metody, czas trwania, ceny, adresy ośrodków.

Czytaj więcej

Niewdzięczna wdzięczność

Pewnego dnia starszy mężczyzna podszedł do urzędnika pocztowego siedzącego za biurkiem i zapytał: - Czy mógłby pan zaadresować mi tę pocztówkę? Urzędnik ochoczo spełnił prośbę i równie skwapliwie wywiązał się z następnej, która polegała na napisaniu krótkich życzeń do adresata i podpisaniu się imieniem i nazwiskiem szanownego nadawcy. Kiedy skończył, zapytał z uśmiechem: - Czy mógłbym jeszcze coś dla pana zrobić? Staruszek pomyślał i rzekł: - Tak. Proszę dodać jeszcze PS: „Wybacz charakter pisma”.

Czytaj więcej

Dzieci dorosłe od nowa

Rozpoczynamy drugi cykl artykułów poświęconych Dorosłym Dzieciom Alkoholików. Ponownie poprowadzi go Marzenna Kucińska. Potrwa co najmniej przez pół roku. Kolejne artykuły będą powstawać w oparciu o listy od DDA - te, które dostaliśmy po pierwszym cyklu i te, które nadejdą do nas w trakcie nowego. Czekamy więc na nie - nie tylko od DDA, ale też od tych, którzy ich dobrze znają: od ich żon i mężów, od przyjaciół i znajomych. Im więcej takich listów dostaniemy, tym nasz cykl będzie bogatszy i bardziej przydatny.

Czytaj więcej

Uwierzyć, by zwyciężyć

Jadwiga Koźmińska-Kiniorska jest psychoterapeutą, pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Ukończyła warsztaty Simontona. Prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia psychologiczne w klubie Amazonek.

Czytaj więcej

Koń trojański na palaczy

Co się dzieje, gdy palacz na paczce papierosów widzi napis: „Palenie zabija”? Pojawia się w nim konflikt między jawną pozytywną i utajoną negatywną postawą wobec palenia. Im silniejsza jest negatywna postawa, tym większego doświadcza konfliktu i... tym szybciej sięga po kolejnego papierosa.

Czytaj więcej

Dzieci natury

Rodzice nie kształtują osobowości dziecka. Zazwyczaj starają się oni rozwijać jego inteligencję, a osłabiać agresję. Gdyby ich zabiegi były skuteczne, to dziecko powinno stawać się bardziej inteligentne, a mniej agresywne. A tak nie jest.

Czytaj więcej

Czy psychologia przetrwa do 2026 roku

Współczesna psychologia pełna jest napięć, kryzysów i podziałów. Czy mogą one doprowadzić do jej rozpadu na odrębne dziedziny wiedzy? Czy osłabiona napięciami psychologia zostanie wchłonięta przez neuronaukę? Jak może się ratować?

Czytaj więcej

Zdarzył się azyl

Na początku roku 1970 mój partner z branży filmowej, nieżyjący już Peter Robinson, przeczytał dwie książki słynnego brytyjskiego „antypsychiatry” Ronalda Davida Lainga: „Podzielone - ja” i „Politykę doświadczenia”. Zrobiły one na Peterze ogromne wrażenie. Postanowił skontaktować się z Laingiem i przekonać go, by pozwolił nam nakręcić film o nim - Richard W. Adams wspomina swoje spotkania z R. D. Laingiem i pracę nad filmem „Asylum”.

Czytaj więcej