Jesteś całością tu i teraz, czyli terapia Gestalt

Wstęp

Od sierpnia publikujemy przewodnik po psychoterapii. Istnieje wiele szkół psychoterapii. Którą z nich wybrać? Jakich efektów się spodziewać? Ile trzeba zapłacić za terapię? Na te pytania odpowiadamy w naszym przewodniku. W poprzednich numerach omówiliśmy terapię psychoanalityczną, systemową i poznawczo-behawioralną. Za miesiąc napiszemy o krótkoterminowej.

Słowo „Gestalt” w języku niemieckim oznacza postać, kształt, formę. Twórcą psychoterapii Gestalt był Frederick S. Perls. Podstawy teoretyczne tej formy terapii zostały sformułowane w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 50. dwudziestego wieku. Opiera się ona na ideach psychologii postaci, fenomenologii, holizmu, na filozofii egzystencjalnej i psychoanalizie. Zakłada, że człowiek jest integralną całością – jednością ciała, myśli, doznań cielesnych i spostrzeżeń. Problem psychiczny może manifestować się w obrębie każdego z tych współdziałających ze sobą obszarów.

Dla kogo ta terapia? W jakich problemach jest skuteczna?

Psychoterapia Gestalt jest skuteczna w przypadku zaburzeń osobowości, nerwicowo-lękowych, depresyjnych i psychosomatycznych. Pomaga w sytuacjach kryzysowych, a także w stymulowaniu rozwoju potencjału osobowości i w podnoszeniu jakości życia. Osobom z problemami psychosomatycznymi zaleca się treningi pracy z ciałem łączące doświadczenie i świadomość ciała z rozwojem osobistym.

Na czym polega psychoterapia Gestalt?

W psychoterapii Gestalt dąży się do poszerzania samoświadomości. Aby wprowadzić zmiany w naszym życiu i w nas samych, musimy uświadomić sobie nasz aktualny sposób istnienia. To pozwala dokonywać wyborów nowych sposobów myślenia, odczuwania i działania. Na przykład uświadamiając sobie napięcie własnego ciała, klient może powiązać je z wypartymi uczuciami i wybierając nowy sposób funkcjonowania, wyrazić je.

Gestalt przywiązuje wagę do odpowiedzialności. Dzięki pomocy terapeuty uświadamiamy sobie, że mamy wpływ na to, jacy jesteśmy, jak myślimy, odczuwamy i zachowujemy się. Bierzemy więc za to odpowiedzialność, a także za zmiany, jakie decydujemy się wprowadzić.
Osobę korzystającą z terapii Gestalt nazywa się klientem, a nie pacjentem, dla podkreślenia, że nie jest ona biernym odbiorcą pomocy.
Terapia Gestalt zakłada, że mamy naturalną zdolność do zaspokajania swoich wewnętrznych potrzeb, ale często pod wpływem minionych doświadczeń i decyzji nie wykorzystujemy jej. Psychoterapeuta Gestalt pomaga odkryć te wewnętrzne zasoby. Wspiera potrzebę samorealizacji klienta, opierając się na tym, co dzieje się w relacji psychoterapeutycznej.

Psychoterapia Gestalt dąży do domykania doświadczeń. Często urazy z przeszłości czy ciągnące się niedokończone sprawy ograniczają możliwości zaspokojenia aktualnych potrzeb. Klient nie jest w stanie nawiązać satysfakcjonujących relacji, pokonać lęku. Terapeuta pomaga domknąć przeszłość – po to, aby klient mógł lepiej korzystać z teraźniejszości.

Metody i techniki

Podstawową zasadą terapii Gestalt jest zasada „tu i teraz”. Oznacza ona koncentrowanie się na teraźniejszym doświadczeniu klienta. Techniki, którymi posługuje się gestaltysta, pozwalają na pracę w planie teraźniejszym, nawet jeśli problem dotyczy przeszłości lub przyszłości.
Psychoterapia Gestalt opiera się na kontakcie dwóch niepowtarzalnych osób – terapeuty i klienta – które są równorzędnymi podmiotami w relacji psychoterapeutycznej. Ten kontakt jest najważniejszym elementem terapii. Dzięki doświadczeniom i eksperymentom klient dokonuje wglądów, poszerza swoją świadomość i wprowadza zmiany.

Jakich efektów można się spodziewać po psychoterapii Gestalt?

Korzystając z terapii Gestalt, klient nabywa większej świadomości siebie – swoich uczuć, potrzeb, możliwości i ograniczeń, właściwych sobie sposobów wchodzenia w relacje z ludźmi. Zyskuje oparcie w sobie, poczucie własnej sprawczości, możliwości dokonywania wyborów, korzystania ze swojej twórczości, siły i wrażliwości. Powoduje to na ogół zanikanie objawów nerwicowych, poprawę funkcjonowania w relacjach z ludźmi, lepsze radzenie sobie z uczuciami, możliwość sięgnięcia do pomijanych dotąd lub wypartych aspektów „ja”.

Katarzyna Węglorz-Makuch jest licencjonowanym psy...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Tylko w ten weekend kupisz prenumeratę 20% TANIEJ

Zobacz więcej

POLECAMY

Przypisy