Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Genealog „złej krwi”

To między innymi badania Henrego Goddarda stały się podstawą do przyjęcia w Stanach Zjednoczonych aktów prawnych, na mocy których w XX wieku planowano wysterylizować kilkadziesiąt tysięcy osób niepełnosprawnych umysłowo. Najbardziej zagorzali krytycy Goddarda twierdzą, że to za jego sprawą do nauki o człowieku wdarły się rasizm i dyskryminacja.

Czytaj więcej

Moje dziecko już TO robi

Rodzice nigdy nie są przygotowani na to, że ich dzieci wkroczą w dorosłość i seksualność. Swoimi zachowaniami zwykle tylko psują relacje z dorastającymi pociechami - opowiada Wiesław Sokoluk.

Czytaj więcej

Ukryta dźwignia handlu

Jak reklama działa poza naszą świadomością? Czy można skłonić mężczyznę, aby zaczął kupować podpaski? Czy naprawdę potrafimy odróżnić od siebie colę od pepsi? Jakie potrzeby tak naprawdę zaspokaja telefon komórkowy? O reklamie mówi dr hab. Dominika Maison. Dominika Maison jest psychologiem. Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad oddziaływaniem reklamy. Współpracuje z różnymi firmami, zajmując się badaniem wizerunku marki. Napisała m.in.: „Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT” oraz „Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych”. Jest redaktorem i współautorem książki „Propaganda dobrych serc - czyli rzecz o reklamie społecznej”.

Czytaj więcej

„Ja” w świata stronach

Wyraź siebie, miej własne zdanie - słyszymy zewsząd - i bądź sobą. No dobrze, czyli kim? Zależy, w jakiej stronie świata - wschodniej czy zachodniej - żyjesz. „Zawsze wraca się do siebie - napisała przed laty Agnieszka Osiecka - tylko niech mi ktoś odpowie - gdzie to jest?”. Dla przeciętnego Amerykanina „być sobą” to znaczy być kimś odrębnym, kto jest w opozycji wobec innych. A w Chinach czy Japonii „ja” jest zawsze częścią większej całości, powiązaną na stałe z ludźmi wokół.

Czytaj więcej

Magiczna moc dotyku

Latem bliżej nam do siebie. Odkryte i opalone ciała tulą się i obejmują. Wiedzą, co robią. Dotyk sygnalizujący miłość i przywiązanie jest naszą podstawową potrzebą, równie silną jak głód, a może nawet silniejszą.

Czytaj więcej

Pomieszanie zmysłów

Dla niektórych ludzi każde słowo ma swój własny kolor. Dla innych tylko cyfry mają barwy. U kolejnych dźwięki wywołują wrażenia dotykowe. O synestezji - zjawisku, które może wzbogacać odbiór świata, ale i doprowadzać do rozpaczy.

Czytaj więcej

Od zmarszczek nikt nie umarł

Czy będziemy żyć coraz dłużej? Dlaczego się starzejemy? Czy można uwolnić się od starości? Na te pytania odpowiada Ewa Sikora. Prof. dr hab. Ewa Sikora jest biologerontologiem. Pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie - kieruje Pracownią Molekularnych Podstaw Starzenia. Była organizatorem ogólnopolskiego projektu badawczego poświęconego wpływowi genów i środowiska na długowieczność polskich stulatków. Uczestniczy również w największym europejskim projekcie dotyczącym genetyki długowieczności. W jej pracowni prowadzi się badania nad starzeniem się komórek nowotworowych, co może być nowym podejściem w terapii przeciwnowotworowej. Profesor Sikora jest redaktorem naukowym polskiego wydania książki Toma Kirkwooda „Czas naszego życia. Co wiemy o starzeniu się człowieka”, która ukaże się wkrótce nakładem Wydawnictwa „Charaktery”.

Czytaj więcej

Stres ujarzmiony

Stres, z którym skutecznie sobie radzimy, zwiększa naszą odporność na czynniki zagrażające zdrowiu.

Czytaj więcej

To ludzie tacy jak my

Codzienność niemal wszystkich osób chorych na schizofrenię to niezrozumienie przez społeczeństwo, odizolowanie od innych i przeszkody w znalezieniu pracy, przyjaciół, szczęścia. Aby zmienić tę sytuację, w 1996 roku Światowe Towarzystwo Psychiatryczne (WPA) uruchomiło program „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi”, który dotarł już do dwudziestu państw. Jego podstawowym celem jest edukacja ludzi zdrowych, uświadomienie im, że schizofrenii nie trzeba się bać. W efekcie szerzenia takiej wiedzy nastąpi - mają nadzieję autorzy programu - zwiększenie otwartości na osoby chore psychicznie i ich akceptacji. W Polsce program pilotuje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne we współpracy z Fundacją Komunikacji Społecznej. Głównym elementem polskiej części programu jest Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, który w tym roku przypada 18 września. W czasie tej wyjątkowej niedzieli w wielu miastach odbędą się imprezy plenerowe, spotkania z artystami, występy, koncerty. Do udziału w nich niech czują się zaproszeni wszyscy, którzy chcą po prostu otworzyć drzwi... Anna Bielańska jest psychologiem klinicznym i psychoterapeutą. Pracuje na Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest przewodniczącą Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

Czytaj więcej

Powrót do harmonii, czyli terapia hellingerowska

W sierpniu 2005 roku rozpoczęliśmy przewodnik po psychoterapii. Piszemy w nim, z jakimi problemami warto się zwrócić do terapeuty i którą z wielu szkół terapii wybrać. W poprzednich numerach „Charakterów” omówiliśmy psychoterapię psychoanalityczną, poznawczo-behawioralną, systemową, Gestalt, krótkoterminową i ericksonowską. Tym razem prezentujemy terapię opracowaną przez Berta Hellingera, a za miesiąc przybliżymy zorientowaną na proces.

Czytaj więcej

Gdy sędzią jest gniew

Pierwszego lipca tego roku około godziny dwudziestej siedmiu mieszkańców Włodowa zakatowało 60-letniego Józefa C. W odczuciu wielu Polaków ludzie ci dokonali aktu sprawiedliwości. Wymierzyli słuszną karę człowiekowi, który od lat terroryzował wioskę.

Czytaj więcej

Rodzina kołem się toczy

Lojalność wobec rodziców to potężna siła. Czasem matka i ojciec próbują zatrzymać nas dla siebie. Stale ingerują w nasze związki. My się buntujemy. Aż ze zdziwieniem spostrzegamy, że nasze reakcje przypominają te zachowania rodziców, których chcieliśmy uniknąć. To błędne rodzinne koło można przerwać.

Czytaj więcej