Autor: Redakcja

    

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Pozytywny nauczyciel

Od lat maleje zaangażowanie nauczycieli w pracę. Jedną z przyczyn jest niezmienność metod nauczania. A przecież rutynę szkolną można pokonać na wiele sposobów. Jednym z nich jest Model 5W.

Czytaj więcej

Paradoksy polskiej szkoły

Z jednej strony bardzo dobry poziom kształcenia i wysokie aspiracje uczniów. Z drugiej – niedoinwestowanie i nie najlepsza opieka. Międzynarodowe raporty nie pomagają w znalezieniu odpowiedzi na pytanie: jaka jest polska edukacja?

Czytaj więcej

Tutoring rówieśniczy – stara metoda na nowo odkrywana

To prawda, że dzieci nie mają przygotowania pedagogicznego, niewiele wiedzą na temat procesu dydaktycznego i przebiegu procesu rozwoju. Są jednak w stanie znacznie lepiej niż nauczyciel wyjaśnić rówieśnikom rozmaite zagadnienia i pomóc im w opanowaniu różnych umiejętności.

Czytaj więcej

Kiedy zabawa, kiedy nauka?

Dzięki nauczaniu zintegrowanemu nauczyciel zyskuje ogromną swobodę w dostosowaniu przebiegu zajęć do potrzeb dzieci. Spójny i przewidywalny plan pracy usprawnia zdobywanie wiedzy i umiejętności, sprzyja pomyślnemu rozwojowi dzieci oraz zapewnia im poczucie bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela

Nasz mózg został stworzony do tego, żeby się uczyć – i niczego nie robi lepiej. Aby było to możliwe, potrzeba jedynie bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego i atmosfery dającej uczniom poczucie bezpieczeństwa. W pewnych sytuacjach uczący jest niepotrzebny!

Czytaj więcej

Moc krytycznego myślenia

Kiedy uczymy młodych ludzi krytycznego myślenia, dajemy im narzędzie potężniejsze od wiedzy. Informacje dosłownie nas zalewają, więc sztuką jest umiejętność oddzielenia prawdy od fałszu, wyciągania właściwych wniosków i wprowadzania ich w życie.

Czytaj więcej

Lekcje z uważności

To nieprawda, że tylko dorośli potrafią rozwijać samoświadomość i uważność. W Niemczech uczą się tego już dziesięciolatki w ramach specjalnego programu edukacyjnego, promującego medytację i trening uważności.

Czytaj więcej

Czyste ręce w szkole

Wszyscy wiemy, że należy dbać o higienę osobistą. A jednak nie wszyscy jej przestrzegamy. Warto więc czasem przypomnieć sobie o prostych zasadach, które zapewniają zdrowe życie.

Czytaj więcej

Drama na lekcji religii (i nie tylko)

Wprowadzając ucznia w rolę, nauczyciel przekazuje mu pewną wiedzę, ale też pomaga dotrzeć do jej istoty. Uczeń przyswaja tę wiedzę nie tylko za sprawą przekazu od nauczyciela, ale też swoich emocji, potencjału intelektualnego oraz kreatywności.

Czytaj więcej

Pod ciężarem rodziny

Coraz więcej dzieci ma problemy z zachowaniem. Niektóre nie odbiegają mocno od powszechnie rozumianej normy, inne bardzo utrudniają życie sobie i innym. Czy przyczyna tkwi wyłącznie w nich samych?

Czytaj więcej

Style przywiązania

Poziom nauczania: liceum Czas trwania: jedna godzina lekcyjna Cele: – poznanie różnych stylów przywiązania; – poznanie klasycznych badań z zakresu rozwoju społecznego dzieci; – poznanie czynników, które wpływają na jakość relacji w dorosłym życiu; – rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia (ocena metod badawczych użytych w badaniach psychologicznych); – zwrócenie uwagi na związek psychologii z codziennym życiem. Pomoce: krótkie filmy na YouTube Metody: wykład, dyskusja

Czytaj więcej

Złożony obraz bullyingu

Jak uchronić uczniów przed bullyingiem? Trzeba nauczyć ich regulowania własnych emocji, pokazać metody sprzeciwiania się przemocy, zachęcać do budowania i pielęgnowania więzi społecznych – uważa Dorothy Espelange.

Czytaj więcej