Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wstęp

4 listopada 2015

Pozytywny nauczyciel

0 422

Od lat maleje zaangażowanie nauczycieli w pracę. Jedną z przyczyn jest niezmienność metod nauczania. A przecież rutynę szkolną można pokonać na wiele sposobów. Jednym z nich jest Model 5W.

Ewa Serwotka jest psychologiem osiągnięć, posiada rekomendację Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Interesuje ją m.in. optymalizacja wykonania działania.

Kamil Radomski jest psychologiem sportu, prezesem Stowarzyszenia Pozytywnie Aktywni, instruktorem snowboardu. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator”.

Aleksandra Zienowicz jest psychologiem osiągnięć, pracuje w firmie Smart Performance z siedzibą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Koordynuje projekty edukacyjne „A ja chcę być...” oraz „Do celu przez płotki”.

Pozytywny nauczyciel? Dla wielu czytelników „Psychologii w Szkole” to hasło może brzmieć jak kolejny chwytliwy slogan, mający niewiele wspólnego z rzeczywistością. Tak naprawdę jednak ma wyjątkowo praktyczny wymiar. „Pozytywny Nauczyciel” to propozycja innego podejścia do wykonywanego zawodu. Stworzyła je grupa psychologów, absolwentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, a inspiracją było obserwowanie pracy nauczycieli i konsultacje z nimi. Istotą tego podejścia jest zarówno wpływ na rozwój życiowy i naukowy dzieci, jak również – a może przede wszystkim – ograniczenie rutyny pracy i wzmocnienie poczucia misji w oparciu o własną filozofię pracy. Autorzy podejścia na tej podstawie zbudowali program wsparcia – zajęcia psychologiczne skierowane do grona nauczycielskiego.


Aby przybliżyć tę ideę, przenieśmy się na chwilę w przeszłość. Przypomnijmy sobie tych nauczycieli, któży wciąż wzbudzają w nas pozytywne emocje i wspomnienia. Nauczycieli, którzy szanowali nasze zdanie, którzy potrafili dać nam wsparcie w trudnych chwilach, na różne sposoby nagradzali nasze zaangażowanie i wysiłki. Przypomnijmy sobie, jak to robili, jak się wobec nas zachowywali oraz jak ich postawy wpłynęły na nasze podejście do przedmiotów, których uczyli.

POLECAMY


Prawdopodobnie każdy z nas spotkał takiego nauczyciela, który spełniał chociaż jedno z podanych kryteriów. Ludzie takiego pokroju pozostają w naszej pamięci i odgrywają kluczową rolę w kreowaniu dalszej drogi edukacji, w wychowaniu, mają także wpływ na dalszy przebieg życia – pozostając wzorem i motywującym wspomnieniem.

Podstawa to Model W5
Idea „Pozytywnego Nauczyciela” opiera się na tzw. Modelu 5W, który jest podstawą do budowania takiej relacji nauczyciel – uczeń, która wzmacnia wszechstronny rozwój ucznia. Warto podkreślić, że taka relacja może również wpływać pozytywnie na zadowolenie nauczyciela z pracy i wzmacniać jego poczucie misji.
Model 5W powstał po to, aby poprawić współpracę między trenerami sportowymi a zawodnikami. Zgodny jest z założeniami psychologii w sporcie pozytywnym, które stanowią alternatywę do klasycznego podejścia do sportu. W podejściu sportu pozytywnego oprócz rozwoju sprawności fizycznej liczą się także: nabieranie umiejętności psychologicznych i społecznych wszystkich uczestników, ich harmonijny rozwój i samorealizacja w życiu pozasportowym oraz kreowanie, podtrzymywanie i promowanie pozytywnych wzorców.


Model 5W jest na tyle uniwersalny, że można go przenieść na poziom edukacji szkolnej – w niej takie działania powszechnie nazywane są ,,wychowaniem”. Tak naprawdę pojęcie to nie jest zdefiniowane w sposób jednoznaczny, ze względu na różne stanowiska teoretyczne. Jak jednak pisze pedagog sportu Krzysztof Sas-Nowosielski, większość teoretyków wyraża opinię, iż wychowanie jest działalnością ukierunkowaną na kształtowanie osobowości uczniów w taki sposób, by „umieli (…) żyć w warunkach współczesnej cywilizacji, aby potrafili podołać zadaniom, które im stawia, aby korzystali z możliwości kulturalnego rozwoju, którego im dostarcza, aby wiedzieli, ku czemu i jak dążyć, z jakich źródeł czerpać radość życia”.

Rutyna wypala zawodowo
Zawód nauczyciela należy do grupy tzw. zawodów społecznie użytecznych (zwanych też zawodami „z misją”), obok lekarza, strażaka czy policjanta. Takie usytuowanie tej profesji wymaga od nauczycieli szczególnego zaangażowania, a mimo to od lat wyraźnie widoczny jest jego spadek. Jedną z przyczyn z pewnością jest niezmienność metod nauczania. Nauczyciele coraz częściej wskazują na wypalenie zawodowe oraz rutynę w prowadzeniu zajęć – co gorsza, mówią o nich coraz młodsi wychowawcy. Trzeba jednak pamiętać, że nauczyciele należą do grup zawodowych najbardziej narażonych na wypalenie, bowiem dotyka ono przede wszystkim tych, dla których bliskie, pełne zaangażowania kontakty z innymi są niezbędne do właściwego wykonywania zawodu i poczucia satysfakcji.


Wypalenie zawodowe u nauczycieli może ujawniać się jako:
•    działanie odtwórcze, brak inicjatywy w pracy wychowawczej;
•    zmęczenie pracą i uczniem, powodujące zakłócenia w relacjach z podopiecznymi, kolegami z pracy czy przełożonymi;
•    pozorna akt...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy