Kategoria: Artykuł

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Mała Psyche pod ochroną

Coraz więcej dzieci wymaga specjalistycznej opieki, bo ich rozwój psychiczny przebiega z trudnościami. Większość problemów to przejściowe trudności, ale nie wolno ich bagatelizować. Warto wspomagać rozwój psychiczny wszystkich dzieci również wtedy, gdy nie budzi on zastrzeżeń. Jak to robić?

Czytaj więcej

Nauczyciel dla ucznia - uczeń dla nauczyciela

Dobry nauczyciel kształtuje zachowania ucznia nie pouczeniami, lecz własnym przykładem. Tylko nauczyciela dającego dobry przykład uczeń może obdarzyć zaufaniem. A w procesie wychowania zaufanie jest konieczne. I to nauczyciel powinien je zdobyć, bo on kształtuje osobowość ucznia.

Czytaj więcej

Na jesień specjalnie

Nowy rok szkolny – może tym razem pójdzie lepiej, łatwiej. Może Janek zacznie się uczyć, Ania nie będzie wagarować, a Krzysiek trochę się uspokoi. Może... Ale nic samo się nie zrobi.

Czytaj więcej

MacGyver i Bill Gates w szkolnej ławce

Nad nauczycielami w polskiej szkole wisi bożek programu, do którego wszyscy się modlą. To on ciągle pogania nauczycieli. Tam, gdzie króluje bożek programu, nie ma miejsca na pytania uczniów, na rozwijanie ich zainteresowań, pobudzanie ich do myślenia i poszukiwań - dowodzi KRZYSZTOF J. SZMIDT.

Czytaj więcej

Poznać siebie, zrozumieć innych (cz. 2)

Koncepcja typów psychologicznych zakłada, że pewne preferencje są wrodzone, a inne wymagają nakładu energii, często świadomej i celowej pracy. Dlatego ważne jest, aby pozwolić dziecku na naturalny i spontaniczny rozwój jego wrodzonych preferencji - wykorzystać jego mocne strony.

Czytaj więcej

Krzywe zwierciadło ocen

Gdy znamy nauczyciela, możemy przewidzieć, jaki stopień dostanie uczeń. Taką tezę postawił pół wieku temu Henri Piéron. Wzbudziła ona liczne kontrowersje, ukazała jednak, że ocena szkolna może być mało sprawiedliwym instrumentem pomiaru wiedzy wychowanka.

Czytaj więcej

Szkolne umowy i porozumienia

Szkoła jest miejscem spotkania wielu indywidualności, które w zgodzie i porozumieniu mają uczyć się i rozwijać. Dlatego potrzebne jest wypracowanie takich reguł wzajemnego współżycia nauczycieli, uczniów i ich rodziców, aby wszyscy czuli się dobrze i bezpiecznie.

Czytaj więcej

Strateg w szkolnej ławce

Im większą uczeń ma wiedzę o zróżnicowanych strategiach uczenia się, im lepiej dopasowuje je do określonych sytuacji, tym szybciej będzie się uczył i przyswajał konkretne treści. Jak wdrożyć uczniów do samoregulacji własnych działań?

Czytaj więcej

Szkoła dla kultury

Uczestnictwa w kulturze nie nauczymy, nie wychodząc ze szkoły. Co prawda pamiętamy czasy, kiedy kulturę uprawiano na sali gimnastycznej. Na szczęście, obecnie szkoły podejmują trud zorganizowania wyjść do teatrów czy filharmonii. Co zrobić, by takie wyjście było maksymalnie udane?

Czytaj więcej

Sukces zaczyna się już dziś!

Scenariusz jest modyfikacją - na potrzeby lekcji szkolnej - warsztatów, które powstały w ramach projektu „Artur Rubinstein - chłopiec z Łodzi”, realizowanego przez Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina, a współfinansowanego przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.

Czytaj więcej

Dlaczego dzieci odbierają sobie życie?

Bezpośrednio po podjęciu próby samobójczej przez ucznia dyrekcja szkoły musi zapewnić przynajmniej jego klasie i nauczycielom możliwość psychologicznego przepracowania tego zdarzenia. Pozostawienie problemu swojemu biegowi, bez kontroli, może doprowadzić do dalszych tragedii.

Czytaj więcej

Pytania w sprawie komputera dla ucznia

Czy polskiej szkole potrzebny jest program „Komputer dla ucznia”? Może, zanim zostanie wprowadzony, warto głębiej się zastanowić, czy płynące z niego korzyści zrównoważą zagrożenia, jakie mu towarzyszą?

Czytaj więcej