Dział: Wstęp

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Pozytywny nauczyciel

Od lat maleje zaangażowanie nauczycieli w pracę. Jedną z przyczyn jest niezmienność metod nauczania. A przecież rutynę szkolną można pokonać na wiele sposobów. Jednym z nich jest Model 5W.

Czytaj więcej

Tutoring rówieśniczy – stara metoda na nowo odkrywana

To prawda, że dzieci nie mają przygotowania pedagogicznego, niewiele wiedzą na temat procesu dydaktycznego i przebiegu procesu rozwoju. Są jednak w stanie znacznie lepiej niż nauczyciel wyjaśnić rówieśnikom rozmaite zagadnienia i pomóc im w opanowaniu różnych umiejętności.

Czytaj więcej

Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela

Nasz mózg został stworzony do tego, żeby się uczyć – i niczego nie robi lepiej. Aby było to możliwe, potrzeba jedynie bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego i atmosfery dającej uczniom poczucie bezpieczeństwa. W pewnych sytuacjach uczący jest niepotrzebny!

Czytaj więcej

Lekcje z uważności

To nieprawda, że tylko dorośli potrafią rozwijać samoświadomość i uważność. W Niemczech uczą się tego już dziesięciolatki w ramach specjalnego programu edukacyjnego, promującego medytację i trening uważności.

Czytaj więcej

Czyste ręce w szkole

Wszyscy wiemy, że należy dbać o higienę osobistą. A jednak nie wszyscy jej przestrzegamy. Warto więc czasem przypomnieć sobie o prostych zasadach, które zapewniają zdrowe życie.

Czytaj więcej

Wiedza – broń przeciw przemocy

Lęk przed odrzuceniem jest jedną z głównych przyczyn, dla których dzieci – ofiary przemocy seksualnej nie chcą powiedzieć rodzicom o tym, co je spotkało. A przecież już w domu dziecko powinno dowiedzieć się, co innym wolno wobec niego, a czego nie wolno. W szkole może być już za późno na taką naukę – tłumaczy Izabela Jąderek.

Czytaj więcej

Pod ciężarem rodziny

Coraz więcej dzieci ma problemy z zachowaniem. Niektóre nie odbiegają mocno od powszechnie rozumianej normy, inne bardzo utrudniają życie sobie i innym. Czy przyczyna tkwi wyłącznie w nich samych?

Czytaj więcej

Style przywiązania

Poziom nauczania: liceum Czas trwania: jedna godzina lekcyjna Cele: – poznanie różnych stylów przywiązania; – poznanie klasycznych badań z zakresu rozwoju społecznego dzieci; – poznanie czynników, które wpływają na jakość relacji w dorosłym życiu; – rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia (ocena metod badawczych użytych w badaniach psychologicznych); – zwrócenie uwagi na związek psychologii z codziennym życiem. Pomoce: krótkie filmy na YouTube Metody: wykład, dyskusja

Czytaj więcej

Złożony obraz bullyingu

Jak uchronić uczniów przed bullyingiem? Trzeba nauczyć ich regulowania własnych emocji, pokazać metody sprzeciwiania się przemocy, zachęcać do budowania i pielęgnowania więzi społecznych – uważa Dorothy Espelange.

Czytaj więcej

Smutny uczeń

Co tak naprawdę wiemy o depresji uczniów? Niestety, niewiele. Brakuje szczegółowych badań nad wpływem depresji na osiągnięcia w nauce. Jednak z analizy dostępnych prac wyraźnie wynika, że depresja prowadzi do spadku aktywności i słabych wyników w nauce.

Czytaj więcej

Przeciw zastraszaniu

Wbrew pozorom istnieje wiele podobieństw między ofiarami i sprawcami bullyingu. I jednym, i drugim można skutecznie pomóc, choć to niełatwe zadanie.

Czytaj więcej

Poczucie humoru

Poczucie humoru chroni pozytywną samoocenę, zwiększa zaufanie do siebie, daje też konieczny w wielu sytuacjach dystans.

Czytaj więcej