Psychologiczny pilates

Na temat

„Stare afrykańskie przysłowie mówi, że o tym, czy dach został dobrze położony, przekonasz się dopiero wtedy, gdy przyjdzie deszcz”. (Glenn R. Schiraldi, Siła rezyliencji)

W odporności psychicznej tym, o co możemy dbać każdego dnia, by chroniło nas w trudnych chwilach, jest na pewno rezyliencja, ale też używana w ACT (nurt akceptacji i zaangażowania) elastyczność psychologiczna. To właśnie jej zwiększanie jest głównym celem w terapii ACT, a to oznacza witalne życie, z poczuciem sensu, przy jednoczesnej akceptacji faktu, że trudności są nieodłącznym jego elementem.

Rezyliencja – wrodzone oraz nabyte cechy umysłu i charakteru umożliwiające odpowiednie reagowanie na przeciwności losu oraz sprawne dochodzenie do siebie po trudnych, silnie stresujących doświadczeniach. na podstawie: Glenn R. Schiraldi Siła rezyliencji.

Elastyczność psychologiczna – to umiejętność bycia obecnym w bieżącej chwili, z pełną świadomością i otwartością na własne doświadczenie, oraz podejmowania działania zgodnego z własnymi wartościami. Prościej to: umiejętność bycia obecnym, otwierania się i robienia tego, co ma znaczenie (Russ Harris Zrozumieć ACT).

POLECAMY

Wynika to z tego, że na elastyczność psychologiczną składa się sześć odrębnych procesów:

  • kontakt z chwilą obecną,
  • akceptacja i otwieranie się na wszelkie doznania, w tym również te trudne,
  • obserwowanie swoich myśli i oddzielanie się od nich,
  • bycie świadomym tego, co robimy, myślimy, czujemy w danej chwili (ja obserwujące),
  • rozpoznanie tego, co jest ważne (wartości jako kompas),
  • zaangażowane działanie (robienie tego, co należy).

Dodatkowym elementem obejmującym wszystkie powyższe jest self-compassion – rozumiana jako łagodność i życzliwość do siebie.

Kilka słów wyjaśnienia

Ponieważ wymienione procesy są odrębnymi obszarami, możliwe jest zatrzymanie się przy każdym z nich z osobna i spojrzenie z otwartością i zaciekawieniem na własne doświadczenia. Rozwijając uważność, będąc w kontakcie z tym, co się wydarza, co się wydarza, możemy dokonywać świadomych wyborów, zgodnych ze swoimi wartościami, a im częściej działamy zgodnie ze swoimi wartościami, tym większą jakość ma nasze życie. Potrafimy wówczas znacznie skuteczniej reagować na pojawiające się problemy i wyzwania, które są naturalną częścią naszej rzeczywistości.

Rozwijanie elastyczności psychologicznej proponuję zacząć od treningu uważności, od po prostu zatrzymywania się i obserwowania, jak nam w tym zatrzymaniu jest. 

W kolejnych etapach poprzez:

  • rozglądanie się, zauważanie myśli i emocji oraz tego, co się...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI