Nasi Stwórcy

Rodzina i związki Wstęp

Kształtują nas ci, którzy potrafią nas skłonić do podróży w świat i do wewnątrz Ja. Na pytanie, kto nas stworzył i ukształtował, możliwa jest niejedna odpowiedź. Jedni, ci największej wiary, wskazują na tajemne i nadprzyrodzone siły sprawcze.

Inni – ci wiary średniej – stwórców upatrują w rodzicach. Wydaje się to takie oczywiste, a oczywiste bynajmniej nie jest, bo odziedziczalność rozmaitych cech zazwyczaj nie jest imponująco wysoka. Można ją sensownie określić jako połowiczną. O ile jako organizmy jesteśmy dziełem matek i ojców, to jako istoty społeczne w najlepszym razie w połowie. Jeszcze inni, ci wątpliwej wiary, nie patrzą na prosty porządek „góra – dół” – co mamy po dziadkach, co po rodzicach, oni spoglądają raczej w inne strony. Co innego bowiem przekazać geny, a co innego (bynajmniej nie lekceważąc genów) ukształtować ludzką osobowość. Liczy się i to, kto nas kształtuje czy kształtował, i to, w jaki sposób to robił.

POLECAMY

W naturalny sposób twórcami naszych charakterów są rodzice, a najważniejsza jest wolność, jaką gotowi są zaoferować swoim dzieciom. Wolność to samodzielność, a samodzielność to skuteczność, sprawstwo.

Jedni rodzice dają woln...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI