Naród po żałobie

inne Laboratorium

Z doświadczenia żałoby po katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem zrodziły się w Polakach dwie psychologiczne potrzeby: poszukiwanie liderów o tradycjonalistycznych i zachowawczych poglądach oraz wynikająca z cierpienia skłonność do altruizmu. Która z tych postaw przeważy?

Katastrofa samolotu TU-154 pod Smoleńskiem 10 kwietnia była wie[-]lokrotnie komentowana przez pu[-]blicystów związanych z różny[-]mi opcjami politycznymi, o różnych świa[-]topoglądach. Wśród wszystkich opinii i komentarzy głos psy[-]chologów był jednak niedosta[-]tecznie słyszalny. A przecież psy[-][-]chologia – zwłaszcza psychologia społeczna – dysponuje bogatą wiedzą na temat konsekwencji podobnych wydarzeń, również konsekwencji politycznych...

POLECAMY

Psychologiczną refleksję nad konsekwencjami katastrofy należałoby poprzedzić dokładną analizą dwóch zjawisk dobrze opisanych przez psychologię: przesunięcia konserwatywnego opinii publicznej oraz altruizmu zrodzonego z cierpienia.

Jak trwoga to do...

Na pokładzie rządowego samolotu były osoby o rozmaitych poglądach politycznych – od lewicowców, poprzez liberałów, aż po zdecydowanych konserwatystów i narodowców. Gdy jednak przyjrzymy się praktykom upamiętniania tragedii, zauważymy, że koncentrują się one głównie wokół osoby Prezydenta i jego zaplecza politycznego. Dlaczego zbiorowa pamięć Smoleńska stała się pamięcią raczej konserwatywną aniżeli pamięcią lewicową czy liberalną? Bo konsekwencją katastrof i kataklizmów jest – często opisywane w literaturze psychologicznej – przesunięcie k...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI