Jak sterować swoim życiem

Na temat

Świat wokół pełen jest pokus i dróg na skróty. Wybieramy je, licząc, że łatwo i szybko osiągniemy coś, co przybliży nas do celu i spełnienia. Jednak by zdobyć coś naprawdę cennego, trzeba wysiłku woli, samokontroli.

Jak je wspomagać, gdy słabną? Jak je ćwiczyć i rozwijać? 

Doktor Pasikonik, bohater komedii Jacka Bromskiego „Sztuka kochania”, zwykł tłumaczyć wszystkie swoje kłopoty życiowe tym, że ma... słabą silną wolę. Wydaje się, że nie był wyjątkiem: wielu z nas podobnie usprawiedliwia różne swoje zaniedbania, błędy, uzależnienia, odwlekanie terminów czy gafy towarzyskie.

W języku potocznym silna wola oznacza zdolność wpływania na zachowanie – cudze lub własne. W pierwszym przypadku synonimami silnej woli są nieustępliwość, niezłomność czy stanowczość. W drugim przypadku – wpływu na własne zachowanie – używamy takich zamienników, jak gorliwość, samozaparcie, pilność. I na tym drugim znaczeniu się skupimy. 

POLECAMY

Czy i na ile jesteśmy w stanie kierować swym zachowaniem? Kto jest do tego bardziej zdolny? Jak do tego problemu podchodzi współczesna psychologia?

Tyle drapieżników, ile ofiar

Interesujące, że termin wola, niegdyś wszechobecny w tekstach klasyków, pod wpływem behawioryzmu na długo zniknął ze słownika naukowej psychologii. Szybko jednak okazało się, że potrzebujemy języka pozwalającego zrozumieć zdolność do kierowania własnym działaniem. A także wyjaśnić liczne problemy wynikające z zakłóceń procesów kontrolnych, czyli ze „słabej silnej woli”. W słowniku psychologii pojawiły się pojęcia samoregulacja i samokontrola, często zresztą używane zamiennie, a termin wola ostał się już tylko w psychologii potocznej. Czasem zmiana terminologii oznacza zmianę sposobu rozumienia zjawiska i wydaje się, że tak właśnie było w tym przypadku. 

Samoregulacja powszechnie występuje w przyrodzie (weźmy np. ekosystem) i w systemach technicznych (przykładem jest termostat). Powiązanie zdolności człowieka do kierowania własnym zachowaniem z procesami naturalnymi lub rozwiązaniami technicznymi jak gdyby odczarowuje to zjawisko, pozbawia je nimbu „duchowości”. Umożliwia też wykorzystanie pewnych wzorców opisu naukowego do badania procesów kontroli. Chodzi szczególnie o schemat negatywnego sprzężenia zwrotnego jako podstawy wszelkich procesów kontrolnych.

Pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego odpowiada np. za utrzymywanie równowagi w ekosystemie. Na przykład liczba drapieżników w nim zależy od liczby ich ofiar, a zwrotnie liczba ofiar determinuje pogłowie drapieżników. Wzrost liczebności saren sprawi, że zwiększy się populacja wilków, ale po pewnym czasie wilki zabiją tak wiele saren, że pokarmu zacznie brakować, więc populacja drapieżników zacznie się zmniejszać, co spowoduje, że saren przybędzie... I tak dalej, aż do ustabilizowania się liczby saren i wilków w danym ekosystemie. 

W technice regulacja z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego umożliwia skuteczne sterowanie: wzrost temperatury w pomieszczeniu wyłącza piec, a jej spadek na powrót go włącza, co umożliwia stabilizację temperatury w pomieszczeniu na zadanym poziomie. 

Coś analogicznego ma miejsce w procesach samokontroli. Ktoś czuje się smutny i samotny, więc kusi go zjedzenie czekolady dla poprawienia nastroju. Może być to jednak sprzeczne z inną potrzebą, np. by żyć zdrowo i utrzymać ładną sylwetkę. Włączając wolicjonalną kontrolę, osoba smutna i samotna może zahamować reakcje prowokowane przez pokusę, czyli powstrzymać się od jedzenia. Oczywiście pod warunkiem, że dysponuje „termostatem”, czyli standardem samoregulacji (nie jem czekolady) i zdolnością powstrzymania się od impulsywnej reakcji dyktowanej pokusą. Taka samoregulacja wymaga oczywiście samowiedzy i świadomej decyzji podmiotu. Wysoki poziom samowiedzy oraz pewna dawka treningu pozwalają poradzić sobie w tej sytuacji bez konieczności wysiłkowego hamowania dominującej reakcji. Zamiast zjeść czekoladę, można przecież pójść na spacer, zadzwonić do przyjaciela albo zjeść owoc.

Można zatem używać terminów samoregulacja i samokontrola, ale raczej nie zamiennie. Samoregulacja jest pojęciem szerszym, samokontrola zaś jest szczególnym jej przypadkiem, takim mianowicie, gdzie jednym z elementów pętli sprzężenia zwrotnego, odpowiedzialnej za regulację zachowania, jest świadoma decyzja podmiotu.

Co pomaga być wytrwałym 

W wielu badaniach poszukuje się czynników wpływających na wytrwałość w działaniu. Okazuje się, że sprzyjają jej: 

  1. Przekonanie, że sami dobrowolnie wybraliśmy cel i mamy na niego wpływ. Decydujemy się wtedy na trudniejsze zadania, stosujemy lepsze strategie i mamy większą tolerancję na niepowodzenia.
  2. Trzymanie uwagi na wodzy – kierowanie jej na aktualny cel, a pomijanie nieistotnych aspektów. Dzięki koncentracji uwagi na celu rośnie jego wartość.
  3.  Wykorzystanie wyobraźni. Osiąganie celu w wyobraźni spełnia potrójną rolę: pozwala na mentalny trening, przy okazji budzą się prawdziwe emocje, a to, co wyobrażone, wydaje się bardziej prawdopodobne. Uwaga: warto wyobrażać sobie proces dochodzenia do celu (przygotowania do egzaminu), a nie sam wynik (radość ze zdanego egzaminu).
  4. Dysponowanie zasobami potrzebnymi do działania, takimi jak: uwaga, pamięć robocza, samoocena, poczucie kontroli i wpływu, a także zasób woli. Jak dowodzą badania Daniela Gilberta, trzeba w miarę możliwości usunąć przeszkadzacze, takie jak hałas, bałagan czy konflikty, które mogą „zjadać” nasze zasoby. Często ignorowanie ich obciąża bardziej niż one same.
  5. Podział celów, szczególnie trudnych i długofalowych, na mniejsze zadania. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe gratyfikacje, a także przerwy pozwalające odnowić zasoby, w tym zasób woli.
  6. Odpowiedni poziom ogólności działania. Z badań Robina Vallachera i Daniela Wegnera wynika, że przy ogólnych działaniach widzimy ich cel i sens, a także jesteśmy bardziej odporni na różne przeszkadzacze. Natomiast gdy napotykamy trudności, schodzimy na niższy poziom, by zrozumieć, w czym tkwi problem.
  7. Informacje zwrotne o wynikach. Pozwalają one poznać, czy jesteśmy na dobrej drodze; nawet te negatywne zwiększają wytrwałość, szczególnie w zadaniach trudnych.

 

Czego trzeba, by osiągnąć cel

Samokontrola to zdolność kierowania własnym zachowaniem w dążeniu do ważnych celów, mimo przeszkód, pokus lub impulsów. Dzięki niej potrafimy ukończyć kilkuletnie kosztowne studia mimo trudności finansowych albo utrzymywać optymalną wagę ciała, choć czujemy niedosyt pokarmowy. Samokontrola zawodzi zaś, gdy imprezujemy do późna, choć nazajutrz czeka nas egzamin, al...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI