Aktywność fizyczna i jej wpływ na zdrowie psychiczne

Zdrowie i choroby Praktycznie

Każda minuta wysiłku fizycznego ma wpływ na nasze zdrowie, także na zdrowie psychiczne. Już pojedyncze ćwiczenia poprawiają podstawowe parametry zdrowotne, a systematyczny wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko wystąpienia i pomaga w zahamowaniu takich chorób jak depresja, która jest obecnie coraz większym problemem zdrowotnym na świecie. Najnowsze badania potwierdzają pozytywny wpływ aktywności fizycznej nie tylko na prewencję chorób psychicznych, ale także zalecają włączenie programów zdrowotnych w proces ich leczenia.

Każda minuta wysiłku fizycznego ma wpływ na nasze zdrowie, także na zdrowie psychiczne. Już pojedyncze ćwiczenia poprawiają podstawowe parametry zdrowotne, a systematyczny wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko wystąpienia i pomaga w zahamowaniu takich chorób jak depresja, która jest obecnie coraz większym problemem zdrowotnym na świecie. Najnowsze badania potwierdzają pozytywny wpływ aktywności fizycznej nie tylko na prewencję chorób psychicznych, ale także zalecają włączenie programów zdrowotnych w proces ich leczenia.

Najnowsze badania dotyczące związku aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego, potwierdzają rolę aktywności fizycznej w prewencji i leczeniu depresji, schizofrenii i innych chorób psychicznych.

POLECAMY

Większość pacjentów z diagnozą depresji czy schizofrenii nie spełnia wytycznych WHO dotyczących aktywności fizycznej.
Najnowsze zalecenia dotyczące leczenia depresji rekomendują włączenie programów aktywności fizycznej jako formy leczenia łagodniejszych form tej choroby.

Zbyt wysoki lub zbyt niski jej poziom aktywności fizycznej może być z jednej strony objawem zaburzenia psychicznego i czynnikiem podtrzymującym zaburzenie psychiczne, z drugiej może być także czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób somatycznych u osób chorujących psychicznie.

Choroby psychiczne a siedzący tryb życia. W lipcu b.r. roku czasopismo „The Lancet Psychiatry” opublikowało artykuł będący podsumowaniem wyników najnowszych badań na temat związków aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego. W artykule wskazano brak lub niewystarczającą ilość aktywności fizycznej jako jeden z głównych czynników leżących u podstaw chorób somatycznych u osób chorujących psychicznie.

W publikacji podano również najnowsze zalecania stosowania aktywności fizycznej i jej wpływu na prewencje chorób psychicznych. Opublikowane w artykule badania potwierd...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI