Wzorzec wrażliwości na odrzucenie, czyli jak uruchamiane są zachowania obronne i autosabotażowe

Psychologia i życie

Czym jest poczucie wykluczenia? Na czym polega cierpienie z powodu odrzucenia? Czy każdy jest podatny na wykluczenie w tym samym stopniu? Czy osoby z traumą wykluczenia zachowują się w sytuacjach społecznych inaczej niż osoby, które wykluczenia nie doświadczyły? W jakim stopniu ludzie zdają sobie sprawę, że nierozpoznane i nieuleczone odrzucenie w przeszłości jest przyczyną ich trudności w sytuacjach społecznych?

W rozwoju człowieka dzieciństwo i wczesna adolescencja są kluczowymi etapami dla kształtowania się wzorców reakcji na zagrożenie wykluczeniem. Jak wykazały badania, czynniki relacyjne, takie jak niekorzystne doświadczenia z dzieciństwa, zwłaszcza trauma zaniedbania, są decydujące dla ukształtowania obrazu siebie jako osoby nieważnej lub niechcianej i towarzyszących temu destrukcyjnych emocji, które stają się podłożem dla wzorca reakcji na oczekiwane odrzucenie w przyszłości. 

Poczucie przynależności 

Potrzeba przynależności uważana jest za prekursora poczucia przynależności. Definiuje się ją jako potencjał, energię i dążenie danej osoby do zaangażowania się w relacje w taki sposób, aby poczuć się częścią systemu jako osoba doceniana i ważna. Jednakże w opozycji do tej potrzeby osoby, które doświadczyły w przeszłości bolesnego odrzucenia, wycofują się z kontaktów lub minimalizują swoje interakcje z innymi oraz często reagują w sposób, który zamiast pomóc im przybliżyć się do osób lub grupy, oddala je od nich. 
Poczucie przynależności oznacza zarówno doświadczenie bycia cenionym, potrzebnym, szanowanym i ważnym, jak i doświadczenie dopasowania lub poczucia zgodności z ważnymi dla jednostki ludźmi lub z miejscem pracy, nauki czy praktyk duchowych. 

Zaspokajanie potrzeby przynależności dziecka jest zadaniem dorosłych opiekunów, którzy dzięki rozpoznaniu emocji i potrzeb dziecka wspierają je w rozwoju autentyczności i odrębności, a jednocześnie w jego poczuciu przynależności do systemu. Jeśli jednak w rodzinie powtarzają się sytuacje ignorowania, pomijania, wyśmiewania, niezauważania, odrzucania, zaniedbania (neglect) potrzeb i uczuć dziecka, to nawet jeśli zdarzenia te wydają się mało znaczące, niestety systematycznie powtarzane prowadzą do kształtowania się „osobowości wykluczonej”. 

Przykład
Jedna z moich pacjentek – 23-letnia Aditi pochodzi z Indii, urodziła się i mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jako pięcioletnia dziewczynka była ruchliwym i zdolnym dzieckiem. Lubiła rysować i dzielić się z innymi swoimi wytworami. Pewnego dnia pochwaliła się matce rysunkiem konia. Matka odesłała dziecko do ojca, zachęcając, żeby dziewczynka pokazała tacie swój rysunek. Ojciec zajęty pracą na komputerze całkowicie ignorował próby zwrócenia na siebie uwagi przez córkę. Dziewczynka nie ustępowała, prosząc kilkakrotnie, aby spojrzał na rysunek. Wreszcie poirytowany wyrwał dziewczynce rysunek, zmiął kartkę i wyrzucił do kosza...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI