Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdrowie i choroby , Laboratorium

3 lutego 2016

Psychika w kryzysie

0 447

Stale pogarsza się stan zdrowia psychicznego ludzi na całym świecie – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. Jak podaje w swoim raporcie, aż 450 milionów ludzi na świecie co roku choruje na zaburzenia psychiczne.

Masz szansę wyzdrowieć


Nie lepiej jest ze zdrowiem psychicznym Polaków. Tylko w 2005 roku prawie półtora miliona osób korzystało z pomocy psychiatrycznej w szpitalach i poradniach, w tym samym czasie liczba skutecznych samobójstw przekroczyła 6 tysięcy! O ile do poradni zdrowia psychicznego zgłaszają się równie często kobiety i mężczyźni, o tyle do szpitali psychiatrycznych trafiają głównie mężczyźni (w 1990 roku stanowili 68 proc. pacjentów, w 2004 – 78 proc.). Z badań Głównego Urzędu Statystycznego i Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że Polacy źle oceniają swój stan psychiczny, a warunki życia w naszym kraju uważają za szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Zarazem wierzą, że człowiek, który zachorował psychicznie, ma szansę na wyzdrowienie. Opinię tę podziela ponad połowa ankietowanych, a im lepiej są wykształceni, tym częściej deklarują, że choroby psychiczne są uleczalne i warto szukać pomocy u specjalistów. Co trzeci Polak przypuszcza, że chory będzie się zmagał z chorobą do końca życia.

Duszy na ratunek!

POLECAMY


W październiku 2005 Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę „Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej”. Dokument ten postuluje wspólną strategię wszystkich krajów Unii ukierunkowaną na wspieranie zdrowia psychicznego i zapobieganie jego pogorszeniu, na poprawę jakości życia ludzi chorych i niepełnosprawnych psychicznie oraz na rozwijanie badań i wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Zielona Księga zaleca: leczenie depresji poporodowej u matek i wsparcie przyszłych i młodych rodziców, tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach, organizację pracy zgodną z potrzebami pracowników, tworzenie sieci wsparcia społecznego dla osób starszych. Zielona Księga zobowiązuje kraje członkowskie do zapobiegania depresji i samobójstwom, a także do zmniejszenia zaburzeń związanych z zażywaniem substancji szkodliwych (głównie alkoholu i narkotyków). Zaleca również, by zmniejszyć liczbę szpitali psychiatrycznych, które według unijnych ekspertów są źródłem stygmatyzacji, izolacji i napiętnowania. Zamiast nich powinny powstawać ośrodki dostosowane do potrzeb pacjenta i jego rodziny, sprzyjające integracji pacjenta ze środowiskiem, w którym żyje.

2 dolary rocznie


Renomowany tygodnik medyczny „Lancet” przytacza wyliczenia ekspertów z WHO dotyczące leczenia psychiatrycznego. Dane te są szokujące: nawet co drugi pacjent z ciężkimi zaburzeniami ps...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy