Potrzebne są zmiany

Ja i mój rozwój Praktycznie

Gdy stajemy przed nowym wyzwaniem, robimy zwykle pewne założenia, oparte na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniu, na tym, co już było i co jest znane. Takie założenia są często dużym ograniczeniem. Uniemożliwiają zmianę i rozwój - mówi Bogusława Matuszewska, doświadczony polski menedżer.


Agnieszka Chrzanowska: – Po objęciu posady w Polkomtelu doprowadziła Pani do małej rewolucji w firmie. Zrestrukturyzowała Pani dział sprzedaży, radykalnie zmieniła model dystrybucji. Zburzyła Pani i zmieniła struktury, które wcześniej przecież działały. Te zmiany musiały się wiązać z dużym oporem. Były pewnie pytania: Po co to? Będzie gorzej! Lepiej niech zostanie tak, jak jest. Jak przezwyciężyć taki opór?

Bogusława Matuszewska: – Każda zmiana napotyka na opór, likwiduje bowiem dotychczasowe strefy komfortu – to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, co dobrze znamy. Pojawiają się pytania, dlaczego wprowadzamy zmiany. Po co mamy się zmieniać, skoro jest dobrze? Zmiana, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest integralną częścią naszej rzeczywistości. Zmienia się rynek, zmieniają się technologie. Świat nigdy nie zmieniał się w tak zawrotnym tempie. A człowiek ma niezwykłą zdolność dopasowywania się do warunków, wykorzystywania tego, co się dzieje wokół, przekształcania rzeczywistości i korzystania ze zmiany.
Zmiana nie oznacza tylko utraty komfortu. Zmiana to również otwarcie się na szereg nowych możliwości, których byśmy nie zauważyli, trwając przy tym, co znane i bezpieczne. Szczególnie w organizacji zmiana pozwala wykorzystać talenty, które posiadają jej członkowie. Ludzie chętnie wykorzystują swoje umiejętności i kompetencje, jeśli tylko kultura organizacji daje im poczucie, że mogą realizować swoje pomysły.

Jak przekonać innych, że zmiana jest potrzebna?

– Uważam, że warunkiem sukcesu i skutecznego przeprowadzenia zmiany jest przede wszystkim posiadanie pewnej wizji oraz pasji działania. Trzeba zbudować opowieść o tym, w jakim kierunku podążamy i dlaczego wybieramy akurat tę drogę, jaki jest jej cel. Kolejnym ważnym elementem procesu zmiany jest zaangażowanie w nią ludzi. Świadomość, dlaczego podejmujmy takie działania, jest niezwykle ważna. Tylko wówczas można korzystać z wiedzy, doświadczenia i pomysłów wszystkich pracowników. Ja zapoczątkowałam zmianę w naszej organizacji, ale tak naprawdę stała się ona możliwa dzięki uczestnictwu ludzi, którzy prezentowali ogrom świeżych i twórczych pomysłów i idei. To dzięki nim mogła zachodzić zmiana, przeobrażenie. I co najważniejsze, każdy się utożsamiał z tą zmianą, bo to była ich zmiana, mieli bezpośredni wpływ na jej przebieg.
Niezwykle ważna jest tu umiejętność uruchamiania w ludziach kreatywnego myślenia poprzez właściwe zadawanie pytań. Gdy zaczęłam pracować w tej firmie, nie miałam zamiaru nic z góry narzucać. Chciałam przede wszystkim poznać fi...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI