Jaka to emocja?

Psychologia i życie

Jeśli uważasz, że potrafisz odczytać emocje innych ludzi, to tylko tak ci się wydaje. Naukowcy odkryli, że jedyną emocją w miarę trafnie rozpoznawaną jest... przerażenie.

Badania z zakresu psychologii kulturowej dotyczące percepcji dostarczyły wielu dowodów na kulturowe uwarunkowania odmienności obrazu świata i obrazu innych ludzi. 

Szkocki badacz Jan Deręgowski pokazał to na przykładzie różnic w percepcji świata u Europejczyków i społeczności zambijskiej z Afryki. Różnica dotyczyła tak zwanego efektu stałości spostrzegania. O ile Zambijczycy nie tylko widzieli, ale byli pewni, że bawoły w miarę oddalania robią się rzeczywiście coraz mniejsze, to Europejczycy zachowywali stały obraz wielkości tych zwierząt.

Richard E. Nisbett przedstawił sporo argumentów na rzecz odmiennych sposobów budowania obrazu świata u ludzi z kultury indywidualistycznej i ludzi kultur kolektywistycznych. O ile ludzie wywodzący się z kultur indywidualistycznych budują obraz wokół wyeksponowanych pojedynczych postaci ludzkich, o tyle przedstawiciele kultur kolektywistycznych budują obraz jako szeroką panoramę, której niewielką część stanowi jednostka. 

Setki emocji

Liczne dane pokazują zatem, że istnieją kulturowe odmienności w percepcji świata. Pojawiło się też pytanie, czy dotyczy to również percepcji świata społecznego, w tym percepcji ludzi. Jednym z takich obszarów zainteresowania było podobieństwo lub różnice w spostrzeganiu ekspresji emocjonalnej.

Na temat trafności spostrzegania wyrazu emocji istnieją dwa powszechnie...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI