Jak goniąc za doznaniami nie zgubić miłości

Na temat

Erich Fromm porównywał miłość do sztuki, która wymaga dyscypliny, koncentracji, cierpliwości, aktywności czy zaangażowania. Możemy się jej nauczyć i możemy ją rozwijać, choćby nawet współczesny świat temu nie sprzyjał.

Kultowy serial „Seks w wielkim mieście”, który na przełomie XX i XXI wieku przecierał drogę nowym rolom płciowym, doczekał się niedawno kontynuacji. Jedna z głównych bohaterek postanawia rozstać się z mężem i związać z osobą niebinarną. Chociaż kontynuacja serialu spotkała się z niezbyt pozytywną reakcją fanów i krytyków, to wspomniany wątek wpisał się w dyskusję dotyczącą seksualności, miłości, związków i poszukiwania siebie we współczesnej rzeczywistości. Temat to o tyle skomplikowany, że dotyczy zarówno stałego odkrywania siebie, jak i budowania relacji z innymi we wciąż zmieniającym się świecie. 

Zastanawiasz się, jak kochają dojrzałe kobiety? Przeczytaj artykuł: Najlepsze jeszcze przede mną. Jak kocha dojrzała kobieta?

POLECAMY

Dwa filary dobrego życia

Próbując uchwycić i zrozumieć człowieka, psychologia często odnosi jego funkcjonowanie do dwóch przestrzeni życiowych, wynikających z fundamentalnych potrzeb. Pierwsza związana jest z eksplorowaniem i kształtowaniem rzeczywistości zewnętrznej. Eksploracja ta dotyczy również poznawania i kształtowania siebie, nabywania kompetencji życiowych, samorozwoju. Druga przestrzeń to kontakty i więzi z innymi ludźmi. Chodzi w niej o nawiązywanie, bycie i kształtowanie bliższych oraz dalszych relacji. Relacji, które mogą zapewniać wsparcie, bezpieczeństwo, ukojenie, satysfakcję i radość tworzącym je osobom. 
Zdolności do eksploracji i relacji są jak dwa filary, dzięki którym człowiek może w pełni funkcjonować. Do podobnych przestrzeni odnosimy się również próbując rozstrzygnąć, gdzie kończy się zdrowie, a zaczyna psychopatologia. Współczesne klasyfikacje zaburzeń osobowości odnoszą funkcjonowanie człowieka do sfery Ja i sfery interpersonalnej. Z jednej strony mówimy więc o problemach dotyczących tożsamości, poczucia własnej wartości, samoregulacji. Z drugiej zaś o problemach z tworzeniem i utrzymywaniem bliskich związków, w tym ze zrozumieniem punktu widzenia innych ludzi czy rozwiązywaniem powstających w relacjach konfliktów.
W najlepszym wypadku zdolności do kształtowania relacji oraz do eksploracji powinny pozytywnie na siebie oddziaływać. Relacje mogą ułatwiać eksplorację – dzięki wsparciu emocjonalnemu i instrumentalnemu, ukojeniu w sytuacjach stresowych. Inni mogą udzielić nam wskazówek, porad i pomagać w mierzeniu się z różnorodnymi wyzwaniami. Otrzymywane od nich informacje zwrotne pomagają nam się rozwijać, realizować zamierzone cele i nabywać różnorodne kompetencje. Ważne jest również, aby eksplorowanie siebie i świata pomagało nam kształtować, pogłębiać i kontynuować bliskie relacje z bliskimi nam ludźmi.

Psychologiczny model miłości

We współczesnych czasach jesteśmy zachęcani – czasami wręcz zmuszani – do ciągłego odkrywania siebie i świata. Musimy stale się dokształcać, zmieniać miejsce zamieszkania, nabywać różnorodne umiejętności chociażby po to, by utrzymać się na rynku pracy czy nadążyć za zmianami technologicznymi. Czasami podkreśla się również znaczenie tzw. umiejętności miękkich, związanych z aktywnym słuchaniem czy skuteczną komunikacją. 
Najmniejszą uwagę poświęca się zdolności do kochania, do budowania związków miłosnych. A przecież już Erich Fromm porównywał miłość do sztuki, która wymaga dyscypliny, koncentracji, cierpliwości, aktywności czy zaangażowania. Możemy się jej nauczyć i możemy ją rozwijać, choćby nawet współczesny świat temu nie sprzyjał.
Najpopularniejszym psychologicznym ujęciem miłości jest model Roberta Sternberga, opisany w 1986 r. 
W jego ujęciu miłość zawiera trzy składowe – pasję, tłumaczoną na język polski jako namiętność; intymność, nazywaną czasami bliskością; zaangażowanie, określane również jako zobowiązanie. Namiętność związana jest z tak ważną w naszej kulturze miłością romantyczną. To upragnione przez wielu motyle w brzuchu, to stan ekscytacji, to motywacja do połączenia się z par...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI