Inauguracja Fundacji im. prof. Tadeusza Zgółki

Wydarzenia News

13 maja w Auli Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redakcja czasopisma Charaktery miała niezwykły zaszczyt uczestniczyć w Inauguracji Fundacji im. Prof. Tadeusza Zgółki – wybitnego językoznawcy, znakomitego wykładowcy i pasjonata nauki, autorytetu i Mistrza wielu pokoleń filologów.

Inauguracji towarzyszył koncert Pohlnische Capelle – Capella Polska oraz występ uczniów szkół muzycznych, a także podpisanie umowy o współpracy Fundacji z Kapitułą Królewskiego Orderu św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Celem fundacji jest rozpowszechnianie wiedzy o języku polskim, działanie na rzecz rozwoju i wspierania kultury, organizowanie, propagowanie i wspieranie projektów artystycznych oraz kulturalnych, a także wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz podejmowanie działań na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży poprzez ukazywanie im wartości płynących ze współbycia, uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych z myślą o nich.

Wydarzenie otworzyła prof. Halina Zgółkowa-  językoznawczyni, prezeska fundacji, a prywatnie również żona prof. Tadeusza Zgółki.

Dzięki uprzejmości Pani profesor, udostępniamy Państwu treść niezwykle poruszającego przemówienia otwierającego inaugurację, jednocześnie z nadzieją patrząc w przyszłość na powodzenie działalności fundacji i możliwość ‘współbycia’ w ich niezwykłych projektach oraz wydarzeniach.

 

Czerwiec, rok 1992 – ówczesny Rektor prof. Jerzy Fedorowski prosi prof. Tadeusza Zgółkę o napisanie tekstu upamiętniającego pobyt prochów Ignacego Jana Paderewskiego w murach naszego Uniwersytetu.

Polonista, językoznawca, logik potrafi… potrafi służyć słowami. Ale czy potrafi w 30 słowach opowiedzieć o wielkim Polaku  – a takie było zapotrzebowanie.

Byłam świadkiem kilkudniowych zmagań Profesora ze słowami. Tekst powstał – 30 słów, któremu przyświeca idea służebności, którą Profesor przez całe życie realizował. Dziś ten tekst można przeczytać na tablicy przy wejściu do uniwersyteckiej Auli.

 

Ignacy Jan Paderewski

1860-1941

Polak, który służył

– Ludzkości –

 jako kompozytor i pianista

– Polsce –

jako premier i minister spraw zagranicznych Rządu Rzeczypospolitej

– Wielkopolsce –

jako inicjator zrywu wolnościowego

Doktor honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego

 

I drugi epizod.

Listopad 2009 roku – wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek organizuje w Katowicach spotkanie lekarzy, psychologów, socjologów, psychoterapeutów, duchownych i językoznawców. Rozmawiają o odchodzeniu człowieka w stanie terminalnym.
W podsumowaniu pani senator prosi, aby każdy jednym słowem określił ten ważny moment w życiu człowieka. Z ust Profesora pada słowo WSPÓŁBYCIE. Należy współbyć.

Nie bez powodu przytoczyłam te dwa epizody z życia Profesora Tadeusza Zgółki. Wszak te ważkie słowa: służebność i współbycie charakteryzują Jego osobowość, postawę, myślenie i działanie godne naśladowania i kontynuowania. Kontynuowania właśnie poprzez powołaną Fundację Jego imienia.

Spróbowałam sparafrazować tekst z tablicy Ignacego Jana Paderewskiego i też w 30 słowach opowiedzieć o Profesorze. Limit ten przekroczyłam o kolejne 40 słów.
 

Tak oto brzmi informacja o Profesorze:

Tadeusz Zgółka

1945-2021

Polak, który służył

– Rodakom poza granicami –

pielęgnując piękno mowy polskiej, doktor honoris causa w Archangielsku

– Polsce –

jako autorytet językowy dla kilku pokoleń Polaków

– Poznaniowi –

jako inicjator Poznańskich Debat o Języku

– Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza –

jako wieloletni dziekan, pomysłodawca wielu przedsięwzięć naukowych i organizacyjnych

– Studentom, Doktorantom i Współpracownikom –

jako życzliwy i spolegliwy doradca i Mistrz Słowa

– Bliskim, Znajomym i Nieznajomym –

jako człowiek szczęśliwy, wszystkich obdarzał wyjątkową umiejętnością współbycia.

 

Słowa te stanowią uzasadnienie powołania „Fundacji im. Profesora Tadeusza Zgółki”, której celem jest służebność i kontynuacja przedsięwzięć zapoczątkowanych przez jej Patrona.

Naczelną ideą Fundacji jest promocja i wcielanie w życie wartości moralnych, intelektualnych, naukowych i kulturalnych. Ich realizacja będzie możliwa poprzez projekty skupiające społeczności lokalne, inicjatywy o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W tych działaniach istotnym czynnikiem będą umiejętności dialogowania i kultura współbycia.

Celem Fundacji jest pokazywanie Poznania jako miasta otwartego dla artystów, twórców, naukowców, szczególnie tych stojących u progu kariery zawodowej. Chcielibyśmy inspirować i wspierać ich również finansowo.

Organizowanie / współorganizowanie / obejmowanie patronatem koncertów, konkursów (literackich, językowych, muzycznych), warsztatów, szkoleń, wykładów (dla różnych grup docelowych) czy spotkań autorskich – to formy realizacji celów Fundacji.

Szczególna troską chcemy otoczyć – w porozumieniu z placówkami oświatowymi – dzieci i młodzież szkolną, często zanurzoną i zagubioną w Sieci, ukazując wartości płynące ze współbycia, współuczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych z myślą o nich.
 

 

 

 

 

Fot. Antoni Hofmann

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI