Zawód: psychoterapeuta

inne Praktycznie

Bóg czy rzemieślnik - kim jest psychoterapeuta? Co jest najważniejszym celem psychoterapii? Co w niej jest najtrudniejsze dla osób korzystających z terapii? Rozpoczynamy cykl, w którym na psychoterapię spojrzymy okiem samych psychoterapeutów. W naszym przedsięwzięciu odwołujemy się do sondy przeprowadzonej przez amerykańskiego psychologa Ryana Howesa wśród najwybitniejszych amerykańskich terapeutów. Do udziału w naszej ankiecie zaprosiliśmy czołowych polskich psychoterapeutów - osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się i przyczyniają do rozwoju psychoterapii w Polsce. Sondę podsumuje prof. Jan Czesław Czabała. Jako pierwszy ankietę „Charakterów” wypełnił jeden z twórców psychoterapii w Polsce - Jerzy Mellibruda. Dr hab. JERZY MELLIBRUDA jest profesorem SWPS, specjalistą II stopnia psychologii klinicznej, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, szkolenia psychoterapeutów, treningi psychologiczne. Zajmuje się między innymi profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a także przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Członek Prezydium PTP oraz dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

AGNIESZKA CHRZANOWSKA: Co odpowiedziałby Pan klientowi na pytanie: o czym powinienem mówić?

POLECAMY

JERZY MELLIBRUDA: – Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. W psychoterapii najważniejsze tematy wypowiedzi klienta dotyczą jego życia w przeszłości i w teraźniejszości oraz procesu doświadczania własnego życia, czyli uczuć, myśli i wyobrażeń, pragnień, celów i zamiarów, a także własnego postępowania i sposobu rozumienia innych ludzi. W psychoterapii nie jest najważniejsze to, co się mówi, ale to, czego się doświadcza w trakcie mówienia lub milczenia.

Co jest dla klientów najtrudniejsze podczas terapii?

– Jest kilka typowych trudności, z którymi borykają się klienci. Często jest to obawa przed odsłanianiem i przeżywaniem bolesnych uczuć, poprzednio tłumionych. Czasem dotyczy to wdrażania zmian uzyskiwanych w trakcie sesji terapeutycznej do praktyki codziennego życia i lęku przed zmianą. Niekiedy jest to odkrywanie nowego i wzbudzaj...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI