Zaduma nad ulepszaniem człowieka

Ja i mój rozwój Praktycznie

Można już ulepszać człowieka, doskonalić jego osobowość, zmieniać jego cechy psychiczne. Wkrótce można będzie kształcić Nowego Człowieka, o którym marzyły pokolenia. Pytanie jednak, czy warto zmieniać naturę ludzką?

„Różnica między nami, Wells, jest fundamentalna” – powiedział Joseph Conrad do Herberta George’a Wellsa, autora Wehikułu czasu. „Pan nie troszczy się o ludzi, ale sądzi, że można ich udoskonalić. Ja, przeciwnie, kocham ludzi, lecz nie wierzę, iż uda się ich ulepszyć.”

Od 20 lat w magazynie psychologicznym „Charaktery” ukazują się teksty ważne, poruszające, zmieniające widzenie zarówno świata, jak i nas samych. Wybraliśmy z nich dwadzieścia – najważniejszych, najbardziej uniwersalnych i poruszających, niezapomnianych tekstów – po jednym z każdego roku istnienia „Charakterów” (jednym z nich jest tekst prof. Józefa Kozieleckiego, którego fragment w tym miejscu przypominamy ). Składają się one na tom „Charaktery Extra”.
Autorami są najwybitniejsi badacze, psychologowie i psychoterapeuci.

Gdybyśmy przeprowadzili fascynujący eksperyment psychologiczny i porównali zachowanie się starożytnych Ateńczyków ze współczesnymi wilnianami, mieszkańcami mojej małej ojczyzny, to mogłoby się okazać, że różnica między nimi
jest znacznie mniejsza niż powszechnie sądzimy. Wykryte przez Hipokratesa typy temperamentu – sangwinik, flegmatyk, choleryk i melancholik – służą do diagnozy ludzi odległych nawet epok; były one trafne zarówno w czasach Safony, jak i w czasach Tokarczuk. Podobnie: iloraz inteligencji, właściwości pamięci trwałej i roboczej, rodzaje motywacji, zaburzenia psychiczne czy zasady moralne nie zmieniły się znacząco w dziejach cywilizacji. Gdybyśmy jednak posadzili w ławach szkolnych młodych Ateńczyków i młodych wilnian, to – co oczywiste – ich wiedza zakodowana w pamięci byłaby zupełnie inna. Ludzie żyjący w epoce Arystotelesa nie zrozumieliby prawie nic ze współczesnych podręczników fizy...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI