Autor: Małgorzata Hołda

Małgorzata Hołda jest doktorantką w Instytucie Psychologii UJ.Przełożyła na język polski klasyczną książkę S. Miligrama "Posłuszeństwo wobec autorytetu". Zajmuje się także problematyką postaw wobec marzeń sennych oraz psychologią Internetu.[nbsp]
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ranek mądrzejszy od wieczora

Sen ma olbrzymie znaczenie dla naszego funkcjonowania poznawczego. Takie procesy jak pamięć, uczenie, uwaga, a także rozumowanie i rozwiązywanie problemów są w znacznej mierze zależne od ilości i jakości snu.

Czytaj więcej

W posłuszeństwie bez zmian

Niemal pół wieku temu Stanley Milgram w kontrowersyjnym eksperymencie udowodnił, że pod presją autorytetu człowiek jest gotów zrobić więcej niż pozornie wyznacza granica szaleństwa. Ta prawda o ludzkiej naturze stała się jednym z kanonów psychologii. Prawem, które wielokrotnie potwierdzono eksperymentalnie, podłączając pod prąd psy czy każąc zadawać ból dzieciom.

Czytaj więcej