Uzależnieni od syndromu

Nałogi i terapie Praktycznie

Nie mam pracy, bo jestem DDA. Moje związki są nieudane, bo jestem DDA. Jestem nieszczęśliwy, bo jestem DDA. Co zyskują, a co tracą osoby, które budują swoją tożsamość na etykietce: „jestem Dorosłym Dzieckiem Alkoholików”?

Anna (28 lat) zgłosiła się do psychoterapii z powodu silnego stresu i lęku, przeżywanego w miejscu pracy. Szczególnie trudna jest dla niej relacja z szefem, którego się boi. Zadręcza się myślami, że przy najmniejszej pomyłce skrytykuje ją, upokorzy przed innymi, ukarze, a nawet zwolni dyscyplinarnie. Dalsze omówienie tego problemu w procesie psychoterapii pokazało, że obawy Anny są nieuzasadnione, a stres i lęk są wynikiem doświadczeń wyniesionych z rodziny, w której ojciec był nałogowym alkoholikiem. Okazało się, że Annie od zawsze towarzyszyło przekonanie, że znaczący mężczyźni (czyli tacy, którzy są dla niej z jakichś powodów ważni) są mało przewidywalni, surowi i karzą za każdą niedoskonałość. Tak też spostrzegała swojego szefa, który w gruncie rzeczy był jej przychylny i liczył na dobrą współpracę.

Z kolei Andrzej (35 lat), który za namową bliskich zgłosił się do psychologa, każdą wolną chwilę, nawet weekendy, poświęcał pracy. Nie potrafił odmówić pracodawcy, który wciąż obciążał go nowymi obowiązkami i coraz trudniejszymi zadaniami. Andrzej wychowywał się w rodzinie alkoholowej, w dzieciństwie rzadko otrzymywał miłość i uznanie. Mógł na nie liczyć jedynie wtedy, gdy wzorowo wywiązywał się z obowiązków i wyręczał pijanych rodziców. Opiekował się rodzeństwem, sprzątał dom, robił zakupy, dbał, aby rachunki były opłacone na czas. W dorosłym życiu powtarza ten schemat: przyjmuje na siebie nadmiar obowiązków, by uzyskać pochwałę i aprobatę szefa.

Wspomnienia nieprzewidywalnych i pijanych rodziców towarzyszą również Agnieszce (39 lat), która jednak postanowiła, że jej życie będzie inne. Od kilku lat prowadzi własną firmę i odnosi sukcesy. Zdecydowała się postawić na niezależność finansową, pozytywne działanie zamiast destrukcyjnego picia. Znakomicie ogarnia zmienną koniunkturę i partnerów biznesowych, gdyż dobrze wie, jak sobie radzić z nieprzewidywalnością. Ze swojego trudnego doświadczenia uczyniła potężny zasób i odnios[-]ła sukces.

Balast albo siła

Według różnych szacunków w Polsce żyje od 1,5 do 3 milionów osób dorosłych pochodzących z rodzin alkoholowych (DDA). Psychologowie i terapeuci opisujący syndrom DDA wyliczają trudności w relacjach rodzinnych, zawodowych i społecznych, z jakimi borykają się osoby wychowane w domach z problemem alkoholowym. Wśród najczęstszych cech DDA wymieniane są: niepewność w ocenie, jakie zachowanie jest normalne, a jakie nie, brak konsekwencji w działaniu, lęk przed mówieniem prawdy, bezlitosna i nadmierna samokrytyka, trudność w przeżywaniu radości, traktowanie siebie nazbyt serio, problemy z nawiązywaniem bliskich i ufnych relacji, lęk przed zmianami i potrzeba kontroli, stałe poszukiwanie uznania i potwierdzenia swojej wartości. Niektóre z tych osób są nadmiernie odpowiedzialne, inne zaś nadmiernie nieodpowiedzialne. Często bywają i...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI