Szkolenia z pierwszej pomocy i obsługi AED dla firm w Katowicach. Przedsiębiorstwa z tych segmentów rynków koniecznie muszą skorzystać z oferty!

Materiały PR

Przeprowadzenie podstawowego szkolenia z pierwszej pomocy dla firm to obowiązek niemal każdego właściciela przedsiębiorstwa, które zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. W firmach zdarzają się wypadki, a niektóre zawody są szczególnie narażone na urazy. Sprawdź, czy działasz w branży wysokiego ryzyka!

Kursy KPP nie muszą być przykrym obowiązkiem. Ciekawie przeprowadzone pozwolą pracownikom nabyć umiejętności przydatne nie tylko w miejscu pracy. Nauka zasad BHP i pierwszej pomocy z kartki nie zda się na wiele w sytuacji realnego zagrożenia. Przynajmniej jedna osoba w firmie powinna odbyć pełne przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

POLECAMY

Dlaczego warto zorganizować szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników?

Według art. 209 Kodeksu Pracy pracodawca musi zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia oraz wyznaczyć osoby, które będą odpowiedzialne za jej przeprowadzenie. Nie można wskazać pierwszego lepszego pracownika. Najlepiej, aby była to osoba z odbytym kursem pierwszej pomocy.

Jeśli żaden pracownik nie posiada takich uprawnień, na pracodawcy ciąży obowiązek zorganizowania szkolenia. Najlepszym pomysłem będzie kurs dla wszystkich zatrudnionych w firmie. Absolutnym minimum jest obecność jednej przeszkolonej osoby na zmianie.

Przedsiębiorstwa działające w branżach o podwyższonym ryzyku wypadków, np. budowlanej, górniczej czy przetwórstwa przemysłowego, powinny wygospodarować środki na przeszkolenie wszystkich zatrudnionych.

Lista osób wyznaczonych do udzielania pomocy powinna być ogólnie dostępna, podobnie jak apteczki.

Przyniesie to pozostałym pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Jeszcze pewniej poczują się po odbyciu choćby podstawowego kursu BHP i pierwszej pomocy. W razie zagrożenia nie będą działać w panice, co zmniejszy ryzyko utraty zdrowia i życia. Dostosowane do rodzaju działalności, potencjalnych zagrożeń i liczby pracowników szkolenia z pierwszej pomocy dla firm organizuje Centrum Ratownictwa.

Jak wygląda szkolenie z udzielania pierwszej pomocy?

Stałymi punktami programu jest poznanie zasad:

  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • opatrywania ran i zatrzymywania krwotoków,
  • unieruchamiania złamanych kończyn.

Kurs w większości składa się z ćwiczeń praktycznych i pozoracji.

Na szkoleniu z pierwszej pomocy pracownicy nauczą się zasad działania w sytuacjach charakterystycznych dla zakładów pracy np. porażenia prądem, poparzenia czy upadku z wysokości. Dostaną też wskazówki dotyczące oceny stanu poszkodowanego oraz zasad przeprowadzenia ewakuacji z miejsca zagrożenia.

Szkolenie BLS-AED podstawą bezpieczeństwa w firmie

W każdej firmie zatrudniającej ponad 100 pracowników musi znajdować się defibrylator AED. Urządzenie jest proste w obsłudze, ale mimo tego wiele osób ma obawy przed jego użyciem. Dlatego elementem szkolenia dla firm jest nauka korzystania z defibrylatora zewnętrznego oraz innych środków dostępnych w podstawowej apteczce.

Nawet jeśli na twojej firmie nie spoczywa obowiązek posiadania AED, warto w niego zainwestować. Urządzenie służy przywracaniu akcji serca i zwiększa szanse na przeżycie aż o 75 procent!

O defibrylatorze warto pomyśleć, jeśli zatrudniasz osoby po 50. roku życia, kiedy ryzyko wystąpienia zawału wzrasta. Jednak obecnie nawet 30-latkowie trafiają do szpitali w wyniku zatrzymana akcji serca. Bez wątpienia AED zwiększy bezpieczeństwo w każdym przedsiębiorstwie, zwłaszcza w gronie osób przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI