Studiuj psychologię - poradnik

inne Praktycznie

Studia psychologiczne dają szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia. Psychologów spotkamy nie tylko w poradniach i szpitalach, ale również w firmach konsultingowych, sądach czy ośrodkach badania opinii społecznej.

Uczelnie wyższe, które w swej ofercie mają psychologię, proponują studentom różne profile kształcenia. Wybranie określonej ścieżki specjalizacyjnej może zdecydować o karierze zawodowej absolwenta. W ofercie uczelni zwykle znajduje się specjalność kliniczna, która daje możliwość pracy w klinikach, szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego. Jej ukończenie może również otworzyć drzwi do innych placówek związanych z terapią, rehabilitacją lub opieką nad chorymi, takich jak: sanatoria, poradnie onkologiczne, neurologiczne, hospicja.

Absolwenci, którzy wybierają specjalizację rozwojową lub wychowawczą, mogą znaleźć zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i przedszkolach. Takie osoby znajdą również pracę w domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach interwencyjnych. Psychologowie sądowo-penitencjarni mogą z kolei liczyć na zatrudnienie w policji, schroniskach dla nieletnich, więzieniach czy ośrodkach odwykowych. Osoby, które wybiorą specjalność związaną z organizacją i zarządzaniem, będą z pewnością poszukiwane przez firmy doradcze, szkoleniowe, urzędy pracy. Absolwenci psychologii społecznej mogą za to liczyć na zatrudnienie jako specjaliści do spraw mediów,...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI