Stres czy depresja?

Psychologia i życie

Odróżnienie jednego od drugiego u nastolatka nie jest proste. W pierwszym przypadku zwykle wystarcza wsparcie, natomiast w drugim potrzebne jest także leczenie. Gdy rodzic ma wątpliwości, czy jego dziecko wymaga pomocy, powinien zasięgnąć opinii psychologa lub psychiatry.
 

Wbrew temu, co się wydaje większości dorosłych, świat nastolatków jest pełen stresorów. Ponieważ ich system emocjonalny i poznawczy dopiero się kształtują, dlatego młodzi ludzie zwykle nie radzą sobie ze stresem najlepiej. Stresorem mogą być trudności w opanowaniu materiału w szkole, śmierć bliskiej osoby, problemy rodzinne, nadmierne oczekiwania ze strony rodziców, trudne relacje z rówieśnikami i rodzicami, nieszczęśliwa miłość, doświadczenie przemocy, poczucie bycia nierozumianym przez resztę świata, niskie poczucie własnej wartości, a także osamotnienie. To, jak młody człowiek radzi sobie z tego typu problemami, zależy od wielu czynników, m.in. od jego konstrukcji psychicznej, genów, dotychczasowych doświadczeń w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. W zależności od kondycji psychicznej to samo wydarzenie może wyzwolić eustres lub dystres. Eustres to stres pozytywny, który powoduje zwarcie szyków, motywuje do działania, zwiększa koncentrację i wydajność. Eustres jest krótkotrwały i nie powoduje szkód zdrowotnych. Jego przeciwieństwem jest dystres, czyli stres, który wytrąca z równowagi, wyczerpuje, odbiera zdolność konstruktywnego działania, powoduje bezradność, lęk, niepokój. To właśnie ten rodzaj str...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI