Skuteczność feromonów potwierdzona badaniami naukowymi

Materiały PR

Seksualność jest jedną z najważniejszych sfer życia człowieka. Według badań, bodźce seksualne mogą pochodzić nie tylko z odbioru wizualnego, ale również z zapachu. Potwierdzają to doniesienia naukowe o feromonach - związkach zapachowych, wydzielanych przez organizmy żywe.

Seksualność jest jedną z najważniejszych sfer życia człowieka. Według badań, bodźce seksualne mogą pochodzić nie tylko z odbioru wizualnego, ale również z zapachu. Potwierdzają to doniesienia naukowe o feromonach - związkach zapachowych, wydzielanych przez organizmy żywe.

POLECAMY

Każdy człowiek wydziela inne feromony, a ich odbiór jest zależny od płci. Wen Zhouemail, Xiaoying Yang, Kepy Chen, Peng Cai, Sheng He i Yi Jiang z Chinese Academy of Sciences w Pekinie stwierdzili, że kobiety, wdychające męskie feromony, uznawały mężczyzn za bardziej męskich, a mężczyźni, wdychający kobiece feromony, uznawali kobiety za bardziej kobiece. Zauważono, że postrzeganie płci przez ludzi jest po części nieświadome i opiera się na odbiorze biologicznych bodźców o charakterze chemosensorycznym.

Feromony a biologiczna orientacja seksualna

Wpływ feromonów na heteroseksualnych mężczyzn i kobiety, w odniesieniu do płci przeciwnej, jest szeroko znany i zbadany, dlatego Martins ze współpracownikami (2005) w swoich badaniach skupili się na działaniu feromonów na ludzi o orientacji homoseksualnej. Ich wyniki potwierdziły hipotezy - homoseksualni mężczyźni jako najbardziej atrakcyjny ocenili zapach innego mężczyzny. Podobnie było z kobietami. Badacze wykazali także, że preferencje zapachowe zależą od orientacji seksualnej - inne zapachy były preferowane przez osoby heteroseksualne, a inne przez osoby homoseksualne.

Grupa szwedzkicha naukowców (Savic, Berglund, Lindstrom, 2005) poszła o krok dalej i sprawdziła, jak feromony oddziałują na aktywność mózgu heteroseksualnych kobiet oraz heteroseksualnych i homoseksualnych mężczyzn. W grupie heteroseksualnych kobiet i homoseksualnych mężczyzn stwierdzono większą aktywność podwzgórza, które ma związek z zachowaniami seksualnymi, w odpowiedzi na stymulację zapachową z użyciem AND, czyli pochodnej testosteronu. Odpowiedź podwzgórza heteroseksualnych mężczyzn na ten sam zapach, była znacznie słabsza. Wykazano więc, że feromony męskie aktywnie wpływają na ocenę atrakcyjności mężczyzn, zarówno przez heteroseksualne kobiety, jak i homoseksualnych mężczyzn.

Co jeszcze wykazały badania nad feromonami?

  • Wdychanie feromonów męskich 4,16-androstadien-3-one (androstedienon) i feromonów damskich 1,3,5(10),16-estratetraen-3-ol (estratetraenol) działa na wzrost pobudzenia seksualnego (P [lt] 0,029). 

  • Androstedienon (feromony męskie) modyfikują nastrój zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Działanie i jego siła zależy jednak od kontekstu sytuacyjnego. 

  • Feromony mogą modyfikować pamięć danych sytuacji - pod ich wpływem często wyostrzają się zmysły i pamięć wydarzeń, 

  • Androstedienon (feromony męskie) i Estratetraenol (feromony damskie) aplikowane pod nos badanych działały na zmianę temperatury skóry. W trakcie badania odnotowano zwiększony nastrój u kobiet wdychających feromony męskie w obecności mężczyzn – różnica istotna statystycznie w porównaniu z grupą kontrolną. 

  • Wdychanie feromonów przez 2 minuty istotnie wpływa na zmianę nastroju. 


Feromony damskie i męskie wpływają na działanie mózgu

Feromony damskie i męskie w sposób bezpośredni oddziałują na procesy zachodzące w mózgu, głównie podwzgórzu, dlatego mają wpływ nie tylko na seksualność, ale także zachowanie ludzi w codziennym życiu. Naturalne wydzielanie feromonów u ludzi jest słabsze niż u zwierząt, jednak wystarczy skorzystać z renomowanych produktów Pheroamore, aby zwiększyć swoją atrakcyjność, nie tylko w kontekście seksualnym, ale również towarzyskim i biznesowym.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI