Psychologia i kultura. Jak wpływają na nasze zachowania w sieci?

Materiały PR

Internet bardzo mocno zdominował nasze życie prywatne oraz zawodowe. Z jednej strony ułatwia nam wykonywanie określonych działań i przyspiesza pewne procesy, z drugiej - komplikuje niektóre mechanizmy oraz zwyczajnie zabiera cenny czas. Dziedziny, które niezmiennie wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości, a mianowicie psychologia i kultura, decydują o tym, jak odbieramy świat, także ten wirtualny.

Psychologia i kultura. Jak wpływają na nasze zachowania w sieci?

Internet bardzo mocno zdominował nasze życie prywatne oraz zawodowe. Z jednej strony ułatwia nam wykonywanie określonych działań i przyspiesza pewne procesy, z drugiej - komplikuje niektóre mechanizmy oraz zwyczajnie zabiera cenny czas. Dziedziny, które niezmiennie wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości, a mianowicie psychologia i kultura, decydują o tym, jak odbieramy świat, także ten wirtualny.

POLECAMY

Psychologiczne uwarunkowania a poszukiwania w sieci

Człowiek jest istotą emocjonalną, a uczucia warunkują sposób postrzegania zjawisk oraz szybkość ich zapamiętania. Dobrze zaplanowana strategia marketingowa powinna opierać się na wzbudzaniu emocji wśród odbiorców, bo przecież każda marka pragnie być rozpoznawalna. Konsumenci, zmęczeni napastliwymi reklamami i sloganami, nauczyli się je ignorować, a wręcz celowo je odrzucają. W odpowiedzi na te zachowania pojawiły się nienachalne, wręcz przyjazne metody zdobywania klienta, dostosowane do jego potrzeb i rytu kulturowego, który determinuje sposób rozumienia przekazywanych informacji.

Internauta, wyszukując treści w przeglądarkach dla celów nawigacyjnych, informacyjnych bądź sprzedażowych, skupia się, jak wykazały badania eyetrackingowe, przede wszystkim na reklamach AdWords znajdujących się nad wynikami organicznymi. Dlatego tak ważne w osiągnięciu sukcesu sprzedażowego jest właściwe pozycjonowanie, a w zasadzie cały szereg działań SEO, które wpływają na usytuowanie strony w wyszukiwarkach internetowych dla określonych słów kluczowych.

Znajomość mechanizmów psychologii internetu jest niezwykle ważna w procesie zaistnienia na rynku i przebiciu się przez konkurencję. Dlatego szeroko pojęty content marketing przybliża stopniowo konsumenta, buduje jego poczucie przynależności, zaskarbia sobie jego zaufanie, a dokonuje tego bazując na jego preferencjach, emocjach i automatyzmach charakterystycznych dla jego środowiska kulturowego. Proces ten jest długofalowy, nie następuje natychmiast, jednak znakomicie buduje pozycję firmy w świadomości klienta.

Nie wolno bagatelizować kontekstu kulturowego

Mechanizmy kulturowe mają ogromne znaczenie w porozumiewaniu się na płaszczyźnie realnej i wirtualnej. Komunikacja bezpośrednia, mająca najsilniejszy wydźwięk, niekoniecznie musi oznaczać rozmowę face to face. Z biegiem lat rozszerzyła się ona o generalne współistnienie w tej samej czasoprzestrzeni, a przede wszystkim opiera się na zbiorowej tożsamości i świadomości kulturowej. Przekaz takich treści bazuje na słowie i obrazie (także tym ruchomym), a narzędzia te doskonale wykorzystuje za pośrednictwem internetu branża e-commerce.

Znajomość przyzwyczajeń i trendów społecznych jest podstawą do tworzenia wszelakich kampanii marketingowych. Zbudowanie pozytywnej relacji z poszukiwanym audytorium jest efektem prawidłowego tworzenia treści i używania adekwatnego języka. Dlatego przed wyborem odpowiednich narzędzi marketingowych trzeba ustalić grupę docelową, a później ją rozpoznać. Istotą takiego zjawiska jak inbound marketing jest tworzenie długotrwałych więzi z klientami, formowanie świadomości marki i oczekiwanie, aż klient “przyjdzie sam”.

Długotrwały proces przejścia z kultury oralnej do kultury w pełni piśmiennej jest w naszej epoce silnie odczuwalny. Pismo od zawsze było wyznacznikiem statusu, dlatego pojawiają się nieporozumienia związane z uznawaniem każdej treści za wiarygodną. W dobie internetu, kiedy mamy do czynienia z natłokiem informacji o zróżnicowanym poziomie merytorycznym, wszelkie blogi i najróżniejszego rodzaju, łatwo dostępne artykuły stają się punktem odniesienia dla całej klasy średniej.

Rola nauk społecznych w poznawaniu internetu

Internet jest medium o niezwykłej mocy i rozmachu, które zmienia oblicze ludzkości i je kulturowo warunkuje. Jego zaletą jest łatwość pozyskiwania danych i możliwość szybkiego dotarcia do zdefiniowanych odbiorców, a fakt ten niewątpliwie ułatwia prowadzenie badań zarówno natury społecznej, jak i marketingowej. Usieciowienie społeczeństwa, a także dostępność edukacji i kultury w świecie wirtualnym frapują wielu badaczy, którzy próbują wyjaśnić współczesne, wielowarstwowe zjawisko jakim jest internet.

Wszechobecna sieć wzmacnia tendencje polaryzacyjne wśród internautów: podkreśla elitarność osób uprzywilejowanych, natomiast wyłączeni stają się jeszcze bardziej wykluczeni. Jesteśmy także świadkami podziału społeczeństwa na nowe grupy użytkowników (lub ich brak w świecie wirtualnym), kierujące się określonymi preferencjami. Uporządkowanie takiego podziału niezwykle uskutecznia projektowanie kampanii marketingowych, gdyż na samym początku należy ustalić jaka grupa docelowa jest w kręgu naszych zainteresowań. Z biegiem lat kwestie ekonomiczne coraz mniej decydują o dostępie do internetu, a wzrastające grono jego użytkowników pozwala na prowadzenie coraz szerszych badań.

Powstanie osobnej dziedziny jaką jest informatyka społeczna unaocznia ogromną rolę nauk społecznych w rozumieniu informatycznych strategii komunikacyjnych, warunkujących przemiany psychologiczne i kulturowe wśród internautów. Badania, gromadząc dużą ilość danych na temat zainteresowań, opinii i innych aspektów życia we wspólnocie, unaoczniają znaczenie internetu. Logicznym następstwem tych mechanizmów jest znaczne rozszerzenie i przeobrażenie technik marketingowych, wykorzystujących sieć i wyszukiwarki jako główne narzędzie zdobywania konsumentów. A nadrzędnym celem jest rozpoznanie ich potrzeb.


Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI