Psychologia - dlaczego warto

Praca i pieniądze Praktycznie

Mimo coraz większej popularności nauk ścisłych, gia kliniczna, związana z udzielaniem pomocy to psychologia wciąż króluje w rankingach najbardziej obleganych kierunków. Jak wyglądają studia psychologiczne? Jakie możliwości dają absolwentom?

Psychologię można studiować na wszystkich większych uniwersytetach w kraju i w wielu szkołach prywatnych. Studia te każdego roku przyciągają ogromną liczbę maturzystów poszukujących własnej ścieżki rozwoju. W 2013 roku na jedno miejsce w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przypadało aż 15 osób. Psychologia cieszyła się też największym zainteresowaniem kandydatów na Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Duża liczba osób ubiegających się o przyjęcie na psychologię sprawia, że nie zawsze łatwo dostać się na ten kierunek. Przyjęcie odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym, przeliczanych na punkty o różnej wadze. O tym, jak dokładnie przebiega rekrutacja i jakie przedmioty są brane pod uwagę, decydują poszczególne uczelnie.

Z czego wynika tak ogromna popularność psychologii wśród absolwentów szkół średnich? Nie ulega wątpliwości, że zawód psychologa jest postrzegany jako prestiżowy, jest bowiem zawodem zaufania publicznego. Psycholog to osoba realizująca misję społeczną, której treścią jest niesienie innym pomocy.
Z badań z udziałem studentów, przeprowadzonych przez prof. Krystynę Skarżyńską, psycholog z Instytutu Psychologii PAN, wynika, że młodzi ludzie, myśląc o swoich studiach i przyszłym zawodzie psychologa, najczęściej uzasadniają wybór takimi argumentami, jak: sukces zawodowy, służba społeczna oraz wyjątkowość profesji. Sukces zawodowy jest dominującym motywem, który kieruje studentami psychologii społecznej, natomiast wśród tych, którzy wybierają psychologię kliniczną, przeważa motyw pomagania ludziom.

Dla kogo licencjat?


Choć zasady rekrutacji oraz popularność kierunku niewiele się zmieniły na przestrzeni ostatnich lat, na niektórych uczelniach zmianie uległa forma studiowania. W ubiegłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało zgodę, by prawo i psychologia – znajdujące się do tej pory w grupie kierunków, które można było studiować wyłącznie w trybie studiów jednolitych – stały się studiami dwustopniowymi. Po tych zmianach w ofe...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI