„Prawdziwych facetów” już nie ma? Kiedy niezależność kobiet jest odbierana jako atak na męskość?

Psychologia i życie

Mężczyźni musieli odpuścić, nie mieli wyjścia. Kobiety dłużej nie zniosą choćby tendencji do patriarchatu i mają do tego prawo. Dlaczego dla wielu mężczyzn niezależność kobiet jest równoznaczna z atakiem na ich męskość?

Faceci oddali pole kobietom, wycofali się

Jeśli zadajemy sobie pytanie typu: „Czym jest męskość?”, wówczas często pojawiają się w naszej głowie skojarzenia związane z tradycyjnymi rolami płciowymi. Niewątpliwie jednym z takich niezbywalnych męskich przymiotów jest sprawczość. W bardzo wielu aspektach życie mężczyzny ma opierać się na jego aktywności. Wszelkie formy działania, „robienia”, wpływania na otaczającą rzeczywistość to dość jednoznaczne skojarzenia, które wiążą się z „męskim” mężczyzną. Taki obraz męskości w dalszym ciągu jest silnie wspierany przez kulturę, ale także oczekiwania społeczne. Kiedy patrzymy na różne formy funkcjonowania społeczeństw, takie jak polityka, biznes, wojskowość czy wiele innych, w dalszym ciągu dostrzeżemy wielu mężczyzn, którzy wpisują się w taki sposób myślenia o męskości. Od pewnego czasu jednak coraz wyraźniej można zaobserwować pewien niepokojący trend dotyczący męskiego sposobu samorealizacji. Otóż coraz więcej mężczyzn wycofuje się z różnego rodzaju form aktywności. Trend ten widoczny jest w różnego rodzaju formach edukacji. Wystarczy wybrać się na dowolny warsztat rozwoju osobistego, aby zauważyć bardzo dużą dysproporcję nadreprezentowanych tam kobiet i niewielkiej na ogół liczby mężczyzn. Ale to zjawisko dotyczy coraz wyraźniej sfery publicznej, gdzie kobiety zwykle podejmują inicjatywy i zabierają głos w ważnych z ich perspektywy sprawach, oraz sfery zawodowej, w której ponownie kobiety zdają się być na „fali wznoszącej”, zajmując coraz wyższe stanowiska i będąc bardziej efektywne w pełnieniu funkcji zawodowych. Wyraźnie ilustruje to zjawisko liczba inicjatyw dotyczących różnych aspektów funkcjonowania kobiet. Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje oferują kobietom różne formy wsparcia, pracując na rzecz poprawy ich sytuacji. Po „męskiej” stronie tego równania takie inicjatywy można policzyć na palcach jednej ręki, w konsekwencji bardzo często mężczyźni zostają zdani na siebie, niepewni swojej roli w świecie. Na czym polega ten trend i jakie są jego przyczyny?

Czas kobiet? 

W XX w., szczególnie w jego drugiej połowie, zupełnie naturalne z perspektywy społecznej jest to, że kobieta ma zagwarantowane identyczne prawa, jak mężczyzna. 
Kobiety współcześnie swobodnie poruszają się na rynku pracy, coraz więcej jest także kobiet zaangażowanych w politykę. Aby wzmocnić te trendy, pojawiają się regulacje prawne, które gwarantują kobietom uczestniczenie w zarządach firm czy pełnienie różnych funkcji politycznych. Choć w dalszym ciągu możemy mówić o zjawisku „szklanego sufitu”, to istnieje wiele inicjatyw skierowanych dla kobiet, których celem jest poprawa ich sytuacji. Kobiecość współcześnie czerpie obficie z pełnego spektrum możliwości. Role kobiet uległy znacznemu poszerzeniu. Kobieta w znacznej mierze, realizując się w życiu, może czerpać z cech dotąd uznawanych za męskie oraz wybierać role, które przypisywane były mężczyznom. Innymi słowy, przekaz kulturowy coraz częściej mówi nam, że to „czas kobiet”, reklama sieci sklepów odzieżowych mówi, że: „na szczęście to dziewczynka”, a poza tym „Polska jest kobietą” – zatem dobrze jest dziś być kobietą.

Kryzys męskości

Ostatnie dwieście lat nie są tak łaskawe dla mężczyzn. Owszem, postępująca zmiana tradycyjnych ról płciowych dotyka także ich, ale w biegunowo inny sposób, g...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI