Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ja i mój rozwój , Praktycznie

13 marca 2018

Odporni mają lepiej

17

Odporni psychicznie mają w życiu po prostu łatwiej – przekonują naukowcy zajmujący się badaniem tego fenomenu. I pocieszają: nawet jeśli nie czujesz się psychicznym siłaczem, swoją odporność możesz ćwiczyć niczym mięśnie.

NOWOŚĆ W AKADEMII CHARAKTERY! Zapraszamy do udziału w najnowszym kursie "ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA. MOJA WEWNĘTRZNA SIŁA".

Termin odporność psychiczna przez lata zarezerwowany był dla aren sportowych i ich bohaterów. Nie było wówczas wątp[-]liwości, że odporność na sytuacje stresowe i gotowość do podejmowania wyzwań bezpośrednio przekłada się na osiąganie lepszych wyników.

Dopiero stosunkowo niedawno zaczęto mówić o odporności psychicznej (i naukowo analizować ją) poza sportem. Dziś naukowcy pewni są potężnej roli odporności psychicznej w relacjach społecznych, w pracy, biznesie.
Gdyby jednym zdaniem podsumować wieloletnie badania, które Doug Strycharczyk, jeden z autorów tego artykułu, prowadził z prof. Peterem Cloughem z Uniwersytetu Huddersfield w Wielkiej Brytanii, można by powiedzieć, że odporni psychicznie ludzie mają po prostu łatwiej w życiu.

Co daje nam odporność?

Badania pokazują, że osoby o wysokim współczynniku siły i odporności psychicznej są pozytywnie nastawione do wyzwań, zarówno w życiu zawodowym, jak też prywatnym. Osoby takie wręcz dobrze czują się w chwilach, kiedy to od nich zależy rozwiązanie trudnej sytuacji, wierzą w swoją siłę wpływu i umiejętności. Mają wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone im zadania. Potrafią zarządzać własnymi emocjami, gdy utrzymanie ich w ryzach ma wpływ na przebieg sytuacji, np. w negocjacjach, podczas trudnej rozmowy z pracownikiem, sprzeczki z małżonkiem czy trudnej rozmowy z niepokornym dzieckiem.

Osoby silne psychicznie potrafią łatwo zaadaptować się do porażki: nie rozpaczają nad rozlanym mlekiem, ale uczą się na swoich błędach, obserwują zachowania innych, planując w myślach, jak coś następnym razem zrobić lepiej. Obserwują świat wokół i wykorzystują napotkane sytuacje na swoją korzyść.

Wysoka odporność psychiczna wiąże się z:

Efektywnością osobistą – w zakresie ilości i jakości wykonywanej pracy; w sferze edukacji występuje jasna zależność pomiędzy odpornością psychiczną a zdawalnością egzaminów i testów na wszystkich poziomach edukacji.

Pozytywnym zachowaniem – im wyższy poziom odporności, tym chętniej przyjmujemy pozytywne wzorce zachowań: angażujemy się w działania, w dyskusje, zadajemy pytania, zgłaszamy się na ochotnika do różnych aktywności. „Dam radę” – takie myślenie cechuje osoby silne i odporne psychicznie. Osobom takim znacznie łatwiej jest zaakceptować zmianę, dostrzec aspekty pozytywne tam, gdzie inni widzą tylko negatywne, a także wziąć na siebie odpowiedzialność.

Ogólnym dobrostanem – im wyższy poziom odporności psychicznej, tym bardziej pozytywnie odbieramy świat zewnętrzny.
Aspiracjami i osiągnięciami zawodowymi – odporność psychiczna koreluje z aspiracjami zawodowymi, osoby odporne psychicznie wydają się ambit[-]niejsze; istnieje wyraźna zależność pomiędzy poziomem odporności danej osoby a jej zdolnością do znalezienia interesującej pracy, jej konkurencyjnością na rynku pracy.

Współczynnikiem ukończenia studiów – część badań wskazuje na silny związek pomiędzy poziomem odporności psychicznej a prawdopodobieństwem ukończenia wybranego kierunku studiów lub projektu. Przekłada się to również na życie zawodowe – jest bardziej prawdopodobne, że osoby odporne psychicznie ukończą powierzony im projekt o czasie i zgodnie z założeniami.

Składniki odporności

Odporność psychiczna jest cechą osobowości determinującą sposób, w jaki reagujemy na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności. Z badań wynika, że około 68 procent ludzi posiada średnią siłę i odporność psychiczną. Oznacza to, że są w stanie poradzić sobie z większością stawianych im wyzwań, jednak w trudnych sytuacjach, w obliczu dużej presji czy stresu, mogą odczuwać zdenerwowanie i poczucie zagrożenia. Jeśli są one zbyt wielkie, to mogą powodować chęć wycofania się, rezygnacji z szans, jakie osoba ma przed sobą.

Dzięki kursowi "Odporność psychiczna. Moja wewnętrzna siła":

Warto zatem znać swój indywidualny poziom siły i odporności psychicznej. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jakie jej obszary wymagają wzmocnienia lub jak przeciwdziałać negatywnym skutkom braku odporności psychicznej: wypaleniu zawodowemu, wyuczonej bezradności czy życiu w poczuciu ciągłego zagrożenia.

Koncepcja odporności psychicznej została opisana przez prof. Petera Clougha za pomocą modelu 4C. Model ten składa...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy