Książki polecane w kiosku magazynu "Charaktery"

inne

Oto zestawienie najciekawszych książek, które polecaliśmy w naszym KIOSQUE. Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na najlepszą książkę psychologiczną 2016 roku.

1. Mindfulness: Jak wytresować dzikiego słonia i inne przygody w praktyce uważności
Jan Chozen Bays
tłum. Andrzej Wojtasik
Wydawnictwo Amber

POLECAMY

Zasiej swoje „nasionko” uważności i zacznij świadomie żyć. Zwracaj uwagę na wszystko, co dzieje się wokół ciebie i w tobie – w twoim ciele, sercu i umyśle, bez krytyki lub oceny. Chcemy zmienić swoje życie, ale tłumaczymy się brakiem czasu. Trening uważności nie wymaga wygospodarowania dodatkowej godziny każdego dnia. Może go wprowadzić w życie każda osoba, która czuje, że na nic nie ma czasu, jest zagoniona, zmęczona, rozpamiętuje przeszłość lub boi się o przyszłość. Jan Chozen Bays, doświadczona pediatra i nauczycielka zen, porównuje trening uważności do dziecięcej zabawy w łączenie kropek. Po dopasowaniu ich do siebie i pokolorowaniu, ukazuje się przepiękny obrazek. Podobnie jest z uważnością, w której zaczynasz od zmian w maleńkich wycinkach swojego życia, by połączyć je później w spójną całość. Proces ten opisuje w książce Jak wytresować dzikiego słonia i inne przygody w praktyce uważności. Pokazuje, jak praktyki uważności na stałe wpisać do swojego życia za pomocą 53 ćwiczeń, które nazywa „nasionami” uważności. W książce znajdziemy dokładny opis, jak je wykonać, oraz wskazówki, jak codziennie o nich pamiętać. Dodatkowo autorka obala mity na temat uważności, wymienia korzyści jej stosowania oraz daje pod- stawowe instrukcje dotyczące medytacji.

2. 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich
Barbara Mróz
Wydawnictwo SCHOLAR

To była niezwykła grupa badana. Autorka dotarła do 40 wybitnych aktorów polskich i skłoniła ich, by wypełnili baterię testów i skal. A dwadzieścia lat później dotarła do tych samych artystów, z tymi samymi narzędziami badawczymi. Dzięki temu mogła prześledzić, jakie zmiany zaszły w ich psychologicznych charakterystykach. Książka zawiera rezultaty tych unikatowych badań podłużnych. Nie znam innych takich badań, gdzie analizie poddano by tak liczną grupę wybitnych aktorów. Rezultaty badań zostały przedstawione w klarowny sposób i zinterpretowane na podstawie współczesnych teorii rozwoju osobowości. Książka ma istotne walory naukowe, zarazem interesująco psychologicznie portretuje środowisko aktorów. Autorka w umiejętny sposób wykorzystuje dane z wielu wywiadów przeprowadzonych z polskimi aktorami. Ilustracje ich losów i poglądów wspierają tezy badaczki, mają też istotny walor diagnostyczny.

3. Wielkie pytania psychologii
Wiesław Łukaszewski
Wydawnictwo Smak Słowa

Pytania świadczą, że umysł pracuje i otwiera się na złożoność świata. A jeśli są wnikliwe, to dowodzą, że umysł nie zadowala się byle czym, nie jest dogmatyczny. Pytania są de- mokratyczne także w tym sensie, że kierunki poszukiwania odpowiedzi nie są niczym skrępowane, a przynajmniej nie powinny być. Stawianie zaś pytań nic nie kosztuje; inaczej jest z od- powiedziami, które wymagają badań i weryfikacji. Cieszyć się zatem trzeba, gdy badacze stawiają pytania, jak to zrobił znany psycholog osobowości, prof. Wiesław Łukaszewski. Przywołał kluczowe zaciekawienia nurtujące psychologów społecznych i osobowości. Z obszernej księgi wybrałem – z konieczności – kilka tylko wąt- ków. Pierwszy dotyczy jedności ludzkiej psychiki, reprezentowanej przez mechanizmy wiążące rozum z uczuciami i emocjami. Nie znamy jeszcze „wzoru” na określanie wagi różnych czynników z obu tych obszarów, ale wiemy, że tworzą one nierozerwalny splot. W tym obszarze badań nasuwa się wiele ważkich pytań. Autor stawia niektóre z nich, nawiązując do aktualnych rezulta- tów badań i teorii organizacji osobowości. Jaki obraz osobowości wyłania się z tej wiedzy psychologicznej? Odpowiedź – oczywista – że osobowość jest systemem złożonym i zmiennym nie zadowala już dziś nikogo. Nadal poszukujemy wzorców dynamiki osobowości i warunków ją ograniczających. Tym różni się, jak podkreśla autor, naukowa wiedza od potocznych generalizacji.

4. Czego najbardziej żałują umierający
Bronnie Ware, tłum. Magdalena Słysz
Wydawnictwo Czarna Owca

Spędzała tam 8 godzin dziennie, była rozliczana z wyników.
Jak pisze, miała „porządne zajęcie”. Czuła jednak, że takie życie nie jest dla niej – chciała pracować sercem. Po latach duchowych poszukiwań poświęciła się opiece nad umierającymi. Towarzyszyła im w ostatnich miesiącach, dniach, godzinach życia. Doświadczeniami z tego okresu – lekcjami życia, które pobrała od ludzi świadomych, że zostało im niewiele czasu – dzieli się w książce Czego najbardziej żałują umierający. Nie lubimy rozmawiać ani nawet myśleć o śmierci. Odsuwamy ją na bok, udając, że nas nie dotyczy. A przecież wszyscy kiedyś umrzemy. „We współczesnym zachodnim świecie człowiek nie ma styczności z umierającymi” – zauważyła Ware. „W innych kulturach ludzka śmierć to część codziennego życia”. I właśnie w codzienności towarzyszyła swym podopiecznym, słuchając ich wspomnień, refleksji nad życiem. Słuchała też żalów i smutków z p...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI