Krajobraz emocjonalny

Psychologia i życie

Większość emocji powstaje pod wpływem bodźców, które naruszają interesy i plany jednostki. Kiedy ktoś nas obrazi, odczuwamy złość, kiedy widzimy zagrożenie, przeżywamy strach, a na widok cuchnącego, zepsutego mięsa pojawia się wstręt. Emocje pojawiają się niemal natychmiast i słabną z chwilą, kiedy z pola widzenia znika wywołujący je bodziec. Opisane zależności dotyczą emocji prostych. Nieco inaczej przedstawia się sprawa w wypadku emocji wtórnych. Poprzedzone są one analizą jakiegoś zdarzenia lub sytuacji, powstają wolno i wolno też słabną. Można też w jakimś stopniu je kontrolować. Weźmy pod uwagę takie emocje jak zawiść czy duma. Ta pierwsza pojawia się w sytuacji, kiedy jakaś osoba osiąga lub posiada pewne dobra, o których sądzimy, że należałyby się one nam. Duma występuje wtedy, kiedy odnosimy jakieś sukcesy. Jest ona tym większa, im trudniejsze było osiągnięcie jakiegoś sukcesu. Dłuższe trwanie emocje wtórne zawdzięczają między innymi temu, że podtrzymują je nasze myśli, np. na temat sukcesów czy doznanych krzywd. 

POLECAM...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI