Kobiecość i męskość

Materiały PR

„Kobiety – mężczyźni – bliskie relacje: wczoraj i dziś” to hasło II Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, która odbędzie się w dniach 18- 19 października w Katowicach.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom ról płciowych oraz bliskich relacji międzyludzkich. Podjęta w niej zostanie problematyka wzorców przeżywania kobiecości i męskości, a także sposobów tworzenia i funkcjonowania bliskich związków interpersonalnych, oraz ich ewolucji w zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

Wydarzenie to jest także okazją do integracji środowiska badaczy i praktyków takich kierunków wiedzy jak psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, dając sposobność do wielowymiarowej analizy nowych i tradycyjnych problemów związanych z realizacją ról płciowych i budowaniem relacji interpersonalnych.

Patron medialny: „Charaktery”.

POLECAMY

Więcej: http://www.bliskiezwiazki.us.edu.pl/


Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI