Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak pomagać osobom z niepełnosprawnością?

Artykuł | 9 października 2018 |
0 634

Szacuje się, że osoby z niepełnosprawnością stanowią nawet kilkanaście procent ogółu społeczeństwa. Stopień niepełnosprawności i związane z nim potrzeby są oczywiście różne, nadal jednak osoby dotknięte niepełnosprawnością napotykają na wiele ograniczeń i barier.

Szacuje się, że osoby z niepełnosprawnością stanowią nawet kilkanaście procent ogółu społeczeństwa. Stopień niepełnosprawności i związane z nim potrzeby są oczywiście różne, nadal jednak osoby dotknięte niepełnosprawnością napotykają na wiele ograniczeń i barier.

Szacuje się, że osoby z niepełnosprawnością stanowią nawet kilkanaście procent ogółu społeczeństwa. Stopień niepełnosprawności i związane z nim potrzeby są oczywiście różne, nadal jednak osoby dotknięte niepełnosprawnością napotykają na wiele ograniczeń i barier. W ich pokonywaniu dużym wsparciem jest m.in. działalność organizacji pożytku publicznego - fundacji niosących pomoc osobom z niepełnosprawnością.

POLECAMY

Niepełnosprawność – najważniejsze informacje

W ujęciu medycznym niepełnosprawność oznacza długotrwałe występowanie pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Są one spowodowane obniżeniem sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych lub uszkodzeniem, utratą albo wadą psychiczną, fizjologiczną, anatomiczną struktury organizmu. Może być to utrata całkowita, częściowa, o charakterze trwałym lub okresowym, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana albo progresywna.

Pod względem prawnym niepełnosprawność wiąże się ze stanem fizycznym, psychicznym lub umysłowym, który trwale lub okresowo uniemożliwia, utrudnia, bądź ogranicza wypełnienie ról społecznych. Szczególnie istotna jest zdolność do wykonywania pracy zawodowej. Dotyczy to osób zakwalifikowanych do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego).

W kontekście pomocy osobom z niepełnosprawnością najważniejsze są społeczne konsekwencje niepełnosprawności, ponieważ może oznaczać trudności w pełnym funkcjonowaniu w życiu społecznym. Wynikają one z barier o charakterze społecznym, kulturowym, prawnym, politycznym. W efekcie bardzo często dochodzi do powstania wewnętrznych oporów również po stronie osób dotkniętych niepełnosprawnością, które wycofują się z wielu aktywności, życia zawodowego itp. Przyjmują za pewnik utrudnienia w dostępie do świadczeń medycznych, rehabilitacji, ale także do edukacji, czy szeroko rozumianej realizacji własnych pasji i pragnień.

Fundacje pożytku publicznego dla osób z niepełnosprawnością

W tym kontekście bardzo istotna jest pomoc i wsparcie, jaką niosą fundacje. Tym bardziej, że problem niepełnosprawności dotyczy również dzieci, a także ich opiekunów. Fundacje charytatywne to organizacje pozarządowe, które określają swoje cele w statucie. Jeśli mają status OPP znacznie rozszerza się spektrum możliwości pozyskiwania środków finansowych (m.in. 1% od podatku, darowizny).Oczywiście działalność fundacji nie ogranicza się jedynie do pozyskiwania funduszy.

Wymierna pomoc to także poprawa dostępu do świadczeń medycznych, rehabilitacji, wyposażanie w specjalistyczny sprzęt placówek medycznych. Fundacje działają na rzecz obalania stereotypów, likwidowania barier, na które mogą napotykać osoby z niepełnosprawnością. Warto mieć na uwadze również działania prowadzone przez fundacje pomagające dzieciom z niepełnosprawnością. Dostęp do edukacji to tylko jeden z obszarów. Fundacje pozwalają dzieciom i młodzieży realizować pasje, ale także wspierają rodziców i opiekunów w leczeniu (dostęp do nowoczesnych metod, dofinansowanie itp.). Szczególnie, że niejednokrotnie mamy tu do czynienia z sytuacjami, w których rezygnują oni z pracy zarobkowej, gdyż tego wymaga specyfika schorzenia dziecka.

Jak fundacje pomagają osobom z niepełnosprawnością

Pomagać można na wiele sposobów, doskonałym przykładem może być warszawska Fundacja Avalon, która zapewnia m.in.:


1) ZAŁOŻENIE SUBKONTA UMOŻLIWIAJĄCEGO ZBIERANIE DAROWIZN I 1%


2) SKORZYSTANIE Z AKTYWNEJ REHABILITACJI


3) UDZIAŁ W PROJEKCIE AVALON EXTREME

Najbardziej wymierna i praktyczna - pomoc finansowa

Fundacje pożytku publicznego mają różne narzędzia wsparcia:

  • 1% od podatku na cele statutowe albo na rzecz konkretnych podopiecznych, przekazywane w rozliczeniu rocznym,
  • darowizny – na konto i cele fundacji albo ze wskazaniem konkretnej osoby z niepełnosprawnością, dla której przeznaczona jest pomoc. Darowizna może być przekazana przez każdego, również z zagranicy, nie trzeba czekać do rozliczeń rocznych, można przekazać wsparcie w każdym momencie,
  • subkonto, które pozwala pozyskiwać środki finansowe z darowizn oraz 1%, charytatywnych sms-ów itp. ), skuteczny sposób na zgromadzenie funduszy na leczenie, rehabilitację, transport i własne potrzeby,
  • Idea Fair Play, czyli serwis internetowy, dzięki któremu pozyskuje się dodatkowe środki na subkontach podopiecznych fundacji. Koncepcja opiera się na współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi prezentowanymi na portalu. Użytkownicy wybierają interesujący ich produkt, podpisują umowę, a po dokonaniu płatności (składki) aż 50% zostanie przekazane na wybrane przez użytkownika serwisu subkonto podopiecznego fundacji,
  • „dobroczynne” zakupy online - okazuje się, że pomoc osobom z niepełnosprawnością można nieść również podczas zakupów internetowych, za sprawą serwisu FaniMani.pl część zysków sklepu może trafić na konto Fundacji albo subkonto podopiecznego. Z kolei aukcje na charytatywni.allegro.pl pozwalają na gromadzenie środków dzięki aukcjom charytatywnym,

Fundacje rehabilitacyjne

W szerokim spektrum pomocy dla osób z niepełnosprawnością jest też dostęp do profesjonalnej i kompleksowej rehabilitacji. W przypadku Fundacji Avalon jest to np. projekt AVALON ACTIVE, w której wiele metod i zabiegów rehabilitacyjnych DOFINANSOWUJE fundacja. Co ważne jest to pomoc dla osób powyżej 16 roku życia z niepełnosprawnością o różnym stopniu. Oferta zajęć i zabiegów dostępna jest w siedzibie fundacji w Warszawie. Wsparciem dla podopiecznych z orzeczeniem o niepełnosprawności jest pakiet Aktywni i Samodzielni, w ramach którego podopieczni Fundacji mogą skorzystać z dofinansowanych zabiegów, spotkań z fizjoterapeutami, psychologami i z rożnych form aktywności fizycznej.

Pokonać bariery i zerwać ze stereotypami

Bardzo ważną częścią działalności fundacji jest też zerwanie z dotychczasowym wizerunkiem osób z niepełnosprawnością. Dotyczy to zarówno odbioru społecznego, jak i postawy samych podopiecznych. Wyjątkowym projektem jest też AVALON EXTREME, który promuje naprawdę intensywne formy aktywności wśród podopiecznych. Jest najlepszym dowodem, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem, a orzeczenie nie zamyka drogi do pasji sportowych, nawet bardzo ekstremalnych (np. racing, drift, sitwake czy rugby). Fundacja Avalon to organizacja z siedzibą w Warszawie, która ma pod opieką tysiące podopiecznych z całej Polski. Niesie pomoc osobom z niepełnosprawnością w każdym wieku – od wsparcia finansowego i realizowania małych, wielkich planów oraz pasji po realizację najbardziej śmiałych projektów, a także zapewnia dostęp do szeroko rozumianej rehabilitacji.

Przypisy