Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nałogi i terapie , Praktycznie

10 grudnia 2018

Dziecko skrzywdzone

351

Wykorzystywanie seksualne wpływa na psychikę i rozwój fizyczny dziecka. Zniekształca jego myślenie o seksie, zaburza relacje z najbliższymi i z otoczeniem. A przede wszystkim rozbudza lęk przed niezrozumieniem i samotnością.
 

Odpowiedzialność dorosłych

Chciałabym zwrócić szczególną uwagę na rolę osób dorosłych – rodziców, opiekunów, wychowawców – w rozpoznawaniu symptomów wykorzystania seksualnego. Jak wskazują różnego typu dane (pochodzące zarówno z doświadczeń praktyków, jak i z badań naukowych), dzieci rzadko same mówią wprost o doznanej krzywdzie. Maria Jaworska-Kępka w artykule „Budowanie systemu wsparcia dla dzieci wykorzystywanych seksualnie” szacuje, iż około 90 proc. dzieci nigdy nie ujawniło wykorzystania, a co za tym idzie — nie otrzymało żadnej pomocy. Zgłoszenie przemocy oznacza bowiem konieczność zmierzenia się z nadzwyczaj trudnymi przeżyciami, np. lękiem przed odrzuceniem ze strony ukochanych dorosłych i przed sprawieniem im kłopotów, lękiem przed odwetem ze strony sprawców. Nierzadko dzieci próbują chronić swoich krzywdzicieli, gdyż jednocześnie są oni bliscy im, ważni dla nich. Bywa też, że dzieci po prostu nie potrafią w zrozumiały sposób opowiedzieć o tym, co je spotkało, ponieważ brakuje im słów, co wynika m.in. z zaniedbań w zakresie edukacji seksualnej. Tym samym wzrasta odpowiedzialność dorosłych opiekunów, którzy niemal wyłącznie na podstawie objawów, jakie dostrzegają u dzieci, oraz wysyłanych przez nie sygnałów mogą zauważyć, że dzieje się coś niepokojącego.

Zdradzone, bezsilne, naznaczone…

POLECAMY

Bardzo spójną koncepcję opisu wpływu wykorzystania seksualnego na dziecko zaproponowali amerykańscy psychologowie David Finkelhor i Angela Browne. Wyróżnili oni cztery czynniki, które ich zdaniem są skutkiem doświadczenia przez dziecko przemocy seksualnej i jednocześnie odpowiadają za kolejne następstwa, ujawniające się stopniowo w poznawczym i emocjonalnym funkcjonowaniu dziecka. Te czynniki to: urazogenna seksualizacja, zdrada zaufania, bezradność oraz stygmatyzacja.

Urazogenna seksualizacja to efekt patologicznego wpływu sprawcy na rozwijającą się seksualność dziecka. Polega ona m.in. na ukształtowaniu zaburzonych przekonań na temat zasad społecznych związanych z seksualnością; nadmiernym zwracaniu uwagi na sferę seksualną; zaspokajaniu pozaseksualnych potrzeb – takich jak np. bliskość czy zależność – za pomocą zachowań seksualnych. Urazogenna seksualizacja prowadzić może do podwyższonego poziomu erotyzacji dziecka, negatywnych uczuć związanych z tą sferą i podejmowania przez dziecko zachowań seksualnych wykraczających poza normę dla jego wieku.

Zdrada zaufania pojawia się wtedy, gdy dziecko odkrywa, że bliska mu osoba, którą darzyło zaufaniem, jednocześnie krzywdzi je. Poczucie tego rodzaju zdrady może...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy