Coaching – twarda kompetencja lidera przyszłości?

Materiały PR

Kompetencje coachingowe warto rozwijać niezależnie od tego, czy chce się zostać profesjonalnym coachem pracujących z klientami indywidualnymi lub zespołami, czy nie. Są to bowiem kompetencje przyszłości dla każdego, kto chce stać się docenianym liderem biznesu. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że są to kompetencje dla każdego, kto chce zostać, ogólnie rzecz ujmując, najlepszym liderem własnego życia – mówi Izabela Kluzek-Kot, kierownik studiów podyplomowych Studium coachingu realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Kompetencje coachingowe warto rozwijać niezależnie od tego, czy chce się zostać profesjonalnym coachem pracujących z klientami indywidualnymi lub zespołami, czy nie. Są to bowiem kompetencje przyszłości dla każdego, kto chce stać się docenianym liderem biznesu. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że są to kompetencje dla każdego, kto chce zostać, ogólnie rzecz ujmując, najlepszym liderem własnego życia – mówi Izabela Kluzek-Kot, kierownik studiów podyplomowych Studium coachingu realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

POLECAMY

Nowoczesne podejście do zarządzania coraz częściej bazuje na założeniu, że zadowolenie pracownika to jeden z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa. Zadowoleni pracownicy to tacy, którzy robią to co lubią i potrafią. To tacy, którzy pracują w oparciu o swoje talenty i realizując zadania w swobodnej atmosferze, spełniają siebie i misje firmy jednocześnie. Często o takich organizacjach mówi się „organizacje turkusowe” lub używa się pojęć typu Management 3.0, Samoorganizacja, Socjokracja, Agile. Wiele firm i liderów już wie, że „z niewolnika nie ma pracownika”, więc realizują zupełnie inną wizję współpracy. To podejście determinuje fakt, że dzisiaj liderem w organizacji może zostać każdy, a w krótkiej perspektywie oczekiwanie organizacji i zespołów zarządzających będzie takie, że każdy pracownik w różnych sytuacjach, różnych projektach wspomnianą rolę będzie pełnił niezależnie od swego stanowiska.

Dynamika zmian związanych ze sposobem pracy jest tak duża, że potrzeba nam wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i interpersonalnych, otwartości na siebie i innych, gotowości do akceptowania nowych okoliczności i asymilowania ich.

Umiejętności miękkie staną się twardymi umiejętnościami przyszłości

Dostępnych jest już wiele badań potwierdzających, że przywództwo przyszłości oparte jest o inne filary niż dotychczas. Jednym z najnowszych i jednocześnie bardzo szerokim badaniem jest to, które przeprowadził Google, dotyczące awansu pracowników na stanowisko managera. W badaniu uczestniczyło ponad 10 tys. respondentów. Na tej podstawie określono 5 cech/nawyków/zachowań przyszłości, które wpływają na skuteczność lidera i są nimi:

  • Wartości i sposób myślenia (mindset)
  • Inteligencja emocjonalna
  • Coaching
  • Feedback
  • Podejmowanie decyzji


Kształcąc od prawie 10 lat profesjonalnych coachów w oparciu o kompetencje coachingowe ICF (International Coach Federation) mogę śmiało powiedzieć, że wszystkie powyższe kompetencje rozwijane są właśnie w trakcie przygotowywania się do roli coacha.

Jakie kompetencje posiada profesjonalny coach

Profesjonalny coach to taka osoba, która przede wszystkim słucha, jest otwarta na różne punkty widzenia, zadaje pytania, które pobudzają do głębszej refleksji, zatrzymują i pozwalają zdobyć nowe spojrzenie. Wyposaża się on w szereg umiejętności komunikacyjnych potrzebnych do udzielenia informacji zwrotnej.

Coach jest uważny i czujny na to, co dzieje się z nim i z klientem czy współpracownikami, pracuje z emocjami, potrafi je nazwać, ale również zaobserwować u innych, wesprzeć w odczuwaniu ich i zrozumieniu informacji, która z nich płynie. Rozwija własną empatię, by móc towarzyszyć klientom w ich rozwoju, a to właśnie dzięki nieustannie ćwiczonej inteligencji emocjonalnej.

By móc pracować z innymi trzeba w pierwszej kolejności zająć się sobą, dlatego też każdy coach przechodzi własne procesy coachingowe. Przygląda się sobie, swoim przekonaniom na temat siebie, innych i świata, spogląda na osobiste ograniczenia względem celów, które postanowił osiągnąć, poszukuje sposobów na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym i zawodowym. Ten element powoduje, że każdy z uczestników szkolenia coachingowego wkracza na ścieżkę rozwoju i pracy nad swoją świadomością, otwartością na zmiany, szerszym sposobem myślenia, skuteczniejszym stylem działania. Wkracza na ścieżkę nieustannego rozwoju (bo to początek drogi z której zazwyczaj się już nie schodzi), co pozwala dokonywać mu różnych korzystnych zmian we własnym życiu i pracy.

Profesjonalny coaching to proces działający w oparciu o precyzyjnie określony cel, który realizuje się podczas spotkań coacha z klientem. Zadaniem coacha jest wsparcie klienta w wyłonieniu tego, co klient tak naprawdę chce i potrzebuje. Praca w oparciu o jasno sprecyzowane cele, z konkretną wizją, z jasnością co do wartości, potrzeb własnych, przy zachowaniu uważności na potrzeby innych. Wspiera również coachee w szybkim i sprawnym podejmowaniu decyzji, nawet tych najtrudniejszych.

Patrząc na to jak funkcjonują dzisiaj osoby, które nabyły lub rozwinęły kompetencje coachingowe zauważam, że ludzie ci są optymalnie przygotowani na nadchodzące zmiany rynku pracy. Dodatkowo już dzisiaj dobrze radzą sobie w aktualnych rolach zawodowych.

Autor: Izabela Kluzek-Kot

Od ponad 15 lat zajmuje się rozwojem ludzi w organizacji. Wspiera organizacje i liderów w procesach transformacji kultury organizacyjnej. Wraz z klientami poszukuje rozwiązań strategicznych i rozwojowych pozwalających im stawać się organizacją przyszłości. W swojej pracy integruje wiele metod po to, aby jak najskuteczniej przeprowadzić klienta przez proces zmiany. Dyrektor Zarządzająca HPR Group - certyfikowany Coach ICF na poziomie ACC, ukończyła szkołę trenerską, a także liczne szkolenia z obszaru HR. Kierownik studiów podyplomowych Studium coachingu realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.


Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI