Co oznacza podwyższone NRBC?

Materiały PR

Podwyższone poziomy NRBC (niedojrzałych czerwonych krwinek) mogą budzić niepokój, szczególnie gdy są wykrywane we krwi.

Czym są NRBC?

NRBC – co to za skrót? Niedojrzałe czerwone krwinki, znane również jako NRBC, są formami czerwonych krwinek, które występują w krwiobiegu płodów. W normalnych warunkach, po urodzeniu, poziomy NRBC są minimalne lub nieobecne. Jednak w niektórych przypadkach może być obserwowany u pacjentów dorosłych ich podwyższonym poziom.

Normy poziomu NRBC

U zdrowych dorosłych w krwiobiegu nie stwierdza się obecności NRBC. Inaczej jest w przypadku noworodków  - na krótko po urodzeniu poziom NRBC może być podwyższony. To jest związane z procesem dojrzewania czerwonych krwinek. Normalne poziomy NRBC u noworodków wynoszą zazwyczaj od 0 do 1%.

W przypadku dorosłych poziom NRBC powyżej 1% może być uważany za podwyższony, jednak normy różnią się w zależności od laboratorium i metodologii badania. Dlatego ważne jest, aby zwrócić się do lekarza w celu zinterpretowania wyników.

Przyczyny i konsekwencje podwyższonego poziomu NRBC

Podwyższony poziom NRBC może być efektem różnych składowych. Jedną z przyczyn jest choroba szpiku kostnego, w której dochodzi do nieprawidłowego tworzenia się i dojrzewania czerwonych krwinek. Inne przyczyny to niedokrwistość, niedobór witaminy B12, niedobór kwasu foliowego, a także różne choroby nowotworowe.

Konsekwencje podwyższonego poziomu NRBC mogą być różne w zależności od przyczyny. W niektórych przypadkach wskazują na obecność poważnej choroby, takiej jak białaczka lub nowotwór krwi. W innych bywają wynikiem tymczasowej infekcji lub stanu zapalnego. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzić dokładną ocenę medyczną w celu zidentyfikowania przyczyny podwyższonych poziomów NRBC i ustalenia odpowiedniego planu leczenia.

Schorzenia medyczne związane z podwyższonym poziomem NRBC

Podwyższone poziomy NRBC mogą być związane z różnymi schorzeniami medycznymi. Jednym z nich jest niedokrwistość megaloblastyczna, która jest spowodowana niedoborem witaminy B12 lub kwasu foliowego. W tej chorobie czerwone krwinki są większe niż normalnie, co prowadzi do podwyższonych poziomów NRBC.

Innym schorzeniem związanym z podwyższonym poziomem NRBC jest niedokrwistość aplastyczna, która jest spowodowana uszkodzeniem szpiku kostnego. W tej chorobie produkcja czerwonych krwinek jest ograniczona, co prowadzi do podwyższonych poziomów NRBC.

Testy diagnostyczne do pomiaru poziomu NRBC

Aby ocenić poziomy NRBC, lekarz może zalecić wykonanie różnych testów diagnostycznych. Jednym z najczęściej stosowanych jest badanie morfologiczne krwi, w którym ocenia się wygląd czerwonych krwinek pod mikroskopem. W przypadku podwyższonego poziomu NRBC można zaobserwować obecność niedojrzałych czerwonych krwinek.

Innym testem jest badanie krwi pod kątem obecności markerów nowotworowych.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI