Bagno

Psychologia i życie

Etologowie stwierdzili, że wielkość populacji określonego gatunku zwierząt zajmujących jakiś teren jest względnie stała. Jej przekroczenie sprawia, że ich liczba zmniejsza się, częściowo w wyniku braku pokarmu, a częściowo z powodu stresu. Jednak w warunkach naturalnych stwierdzenie takiego zjawiska wymaga długotrwałych obserwacji.

Z tego też względu zaczęto prowadzić badania nad takimi gatunkami, w których kolejne pokolenia następują szybko po sobie. Takim gatunkiem okazały się szczury. Można było trzymać je w kontrolowanych warunkach na ograniczonej powierzchni i dostarczać im potrzebnej ilości karmy. Populacja szczurów – podobnie jak populacje zwierząt żyjących w warunkach naturalnych – była względnie stała. Kiedy jednak sztucznie dodawano do niej nowe osobniki, pojawił się zespół zjawisk, które określono zbiorczym terminem „bagno behawioralne”.

Terminem tym określa się nasilenie różnych rodzajów patologii w stadzie. Dotyczą one zachowań reprodukcyjnych, co w części przypadków prowadziło do panseksualizmu, czyli podejmowania zachowań seksualnych bez względu na płeć czy wiek innych osobników, czasem zaś do izo...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI