MATERIAŁ PR Styl życia

Blaski i cienie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka bywa ogromną szansą, warto jednak poznać jej wady i zalety.

Coraz częściej wybiera się pomoc prawną

Z informacji opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynika, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to coraz popularniejszy sposób rozwiązywania problemów finansowych przez Polaków. W 2015 r. odnotowano 2112 ogłoszeń upadłości konsumenckich. Rok później ich liczba zwiększyła się do 4434, a do 30 czerwca 2017 r. toczących się postępowań było aż 2778. Powyższe dane mogą wskazywać na zwiększenie świadomości obywateli co do przysługujących im praw. W obliczu trudności ze spłatą zobowiązań wobec wierzycieli, nie czekają biernie na egzekucje komornicze, tylko biorą sprawy w swoje ręce i zgodnie z prawem próbują uporać się ze swoim zadłużeniem. Nawet, jeżeli w ostateczności będzie to oznaczało rozpoczęcie budowania swojego majątku od zera.

Upadłość konsumencka to drugie, lepsze życie

Rozpoczynanie każdego dnia z myślą o posiadaniu ogromnych zadłużeń zapewne nie jest łatwe. Dla wielu osób, brak pomysłu na wyjście z długów, może odbierać chęci do życia. Notoryczne borykanie się z tak dużym stresem ma zły wpływ na relację z najbliższymi oraz odbija się negatywnie na zdrowiu. Nie ma się zatem co dziwić, że coraz więcej Polaków szuka dla siebie ratunku właśnie w upadłości konsumenckiej, która pozwala złapać drugi oddech i rozpocząć nowe życie – bez zadłużeń.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza, że część zobowiązań finansowych dłużnika jest umarzana. A w niektórych, najbardziej skrajnych przypadkach, zdarza się, że może zostać umorzona nawet całość długu. Konsument nie musi martwić się już o konieczność spłaty wszystkich swoich długów. Wstrzymane zostaje również naliczanie odsetek. Jest to szczególnie istotne, gdy zadłużenie jest naprawdę wysokie.

Przy opracowywaniu planu spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę wysokość obecnych dochodów upadłego oraz majątek dłużnika (nieruchomości, dzieła sztuki, pojazdy, itp.) Dla sądu ważne są także osoby małoletnie i nie tylko, które są na utrzymaniu dłużnika - uwzględniając przy tym ich potrzeby mieszkaniowe. Co ważne, jeżeli zadłużony będzie bez opóźnień wykonywał ustalony plan spłaty to może liczyć także na  umorzenie części lub nawet całości długu.

Dla wielu zadłużonych ważne jest również to, że wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej zawieszane są postępowania egzekucyjne i sądowe. Oznacza to, że wraz z uprawomocnieniem się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, automatycznie umorzone zostają wszelkie egzekucje komornicze.

Zadłużeni bardzo często obawiają się, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej stracą mieszkanie i nie będą mieli gdzie się podziać. Jeżeli lokal mieszkalny faktycznie wszedł do Masy Upadłości i został sprzedany, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli to zadłużonemu przysługuje uprawnienie do otrzymania kwoty równej średniemu czynszowi najmu mieszkania za okres od jednego do nawet dwóch lat.

Nie można zapominać także o tym, że wraz z umorzeniem niespłaconych zobowiązań upadłego zostaje on wykreślony z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. A to gwarantuje rozpoczęcie z „czystą kartą” spokojniejszej przyszłości.

Nie ma róży bez kolców

Ogłaszanie upadłości konsumenckiej ma też swoje wady. Przede wszystkim, nie można tego sfinalizować w ciągu kilku dni. To bardzo często żmudny i skomplikowany proces. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i przygotować na naprawdę duże poświęcenie. I co najważniejsze, należy spełnić szereg wymagań, bez których sąd może odrzucić złożony wniosek.
Wraz z postanowieniem o upadłości konsumenckiej, zadłużony straci możliwość zarządzania swoim majątkiem, którego dorabiał się bardzo często przez długie lata. W zależności od sytuacji, najczęściej sprzedawane są pojazdy, wszelkiego rodzaju wartościowe rzeczy oraz nieruchomości, które dla wielu osób są symbolem życiowego bezpieczeństwa.

Równie ważnym faktem jest to, iż ogłoszenie upadłości doprowadza do wykonania ostatecznego planu podziału. Dochody upadłego w wysokości wcześniej zajmowanej przez komornika posłużą do zaspokojenia wierzycieli. Dopiero wraz z prawomocnym ustaleniem planu spłaty wierzycieli przez sąd, dochody upadłego stają się wolne od wszelkich obciążeń.
Osoba wraz ze statusem ogłoszonej upadłości konsumenckiej, przez cały okres spłaty zobowiązań, nie będzie mogła zaciągnąć żadnego kredytu. Należy mieć to na uwadze jeszcze przed złożeniem wniosku, bo może mieć to wpływ na planowanie przyszłości, np. w przypadku założenia własnej działalności gospodarczej i próby pozyskania kredytu inwestycyjnego.

Wiele ludzi próbuje za wszelką cenę uratować swój dorobek poprzez małżeńskie umowy majątkowe. Jednak mogą one zostać podważone, jeżeli zostały zawarte na krótko przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

Wstecz