Ze szkolnej ławki w kapitalną przyszłość

Wstęp

Narzekamy na brak zainteresowań uczniów, na ich bierność, brak zaangażowania w działalność społeczną. Narzekamy na dorosłych, że nie idą do wyborów, że nie potrafią „wziąć sprawy w swoje ręce”. Zamiast rwać włosy z głowy, spróbujmy rozwijać kapitał społeczny swoich uczniów.

Grzegorz, wolontariusz w Stowarzyszeniu im. Ojca Pio w Radomiu, które prowadzi hospicjum domowe dla dzieci, podczas imprezy mikołajkowej spełniał marzenia dzieci. Każde z nich otrzymało absolutnie wyjątkowy i niezapomniany prezent. Martynka, którą interesują konkursy piękności, dostała szarfę i koronę z rąk Miss Radomia, dwóch młodych fanów motoryzacji – albumy o Ferrari i Porsche z dedykacją Krzysztofa Hołowczyca, a Kamilka –fanka zespołu Feel – osobistą wideodedy­kację od wokalisty zespołu. W podobny sposób obdarowanych zostało 24 podopiecznych hospicjum.

Tomek i Ania zorganizowali w swoim rodzinnym Węgrowie przegląd filmów o tematyce społecznej, Ewa z Bielska – przedświąteczną zbiórkę żywności dla ubogich rodzin, a Piotr z Płocka – festyn rodzinny, w którym uczestniczyło około 400 osób. Paulina z Radomia, na co dzień streetworkerka, opracowała warsztaty fotograficzne i wystawę prac grupy dziewczynek, z którymi pracuje, a Maciek i Ilona – internetowe czasopismo popularyzujące kulturę niezależną.

Projekt MAL – bezcenna praktyka


Opisane powyżej działania to jedynie część z około 30 lokalnych przedsięwzięć społecznych, zaplanowanych i zrealizowanych w ramach projektu „Młodzieżowi Animatorzy Lokalni” (MAL), przeprowadzonego pod hasłem „Odciśnij swój ślad!”. Projekt aktywizacyjno-szkoleniowy MAL został zrealizowany w drugiej połowie 2009 roku przez Stowarzyszenie Otwarte Forum na terenie województwa mazowieckiego; wzięło w nim udział ponad 50 osób. W Płocku, Siedlcach, Radomiu i Ostrołęce przeprowadziliśmy cykle sześciodniowych szkoleń, adresowanych do młodych dorosłych w wieku 18–24 lata. Głównym ich celem było rozwijanie postaw
przedsiębiorczych u młodych ludzi. W szkoleniu skupiliśmy się na formułowaniu celów, pracy projektami, prezentacji oraz promocji własnego przedsięwzięcia, pozyskiwaniu sojuszników i kierowaniu zespołem projektowym.

Do udziału w projekcie zostały zaproszone osoby działające prospołecznie w ramach sektora pozarządowego oraz pracujące dla swojego otoczenia samodzielnie, w tzw. grupach nieformalnych. Uczestnicy po odbyciu części szkoleniowej realizowali samodzielnie swoje autorskie miniprojekty na rzecz lokalnej społeczności – w ten sposób wykorzystywali w praktyce nowo poznane umiejętności. Podczas tego etapu trenerzy monitorowali na bieżąco postępy w pracy nad projektami, wspierali, ale też pozyskiwali informacje na temat długofalowych efektów szkoleń.

Poza możliwością przetestowania narzędzi i technik poznanych podczas szkoleń, realizacja własnych przedsięwzięć zwiększyła szansę na utrzymanie wysokiego poziomu automotywacji po zakończeniu szkolenia. Okazało się, że osoby z różnych miast pozostawały ze sobą w kontakcie, tworząc tym samym nieformalną sieć społeczną animatorów lokalnych, którzy wzajemnie pomagali sobie w realizacji przedsięwzięć. Zadziałał więc modelowany podczas szkoleń mechanizm dzielenia się wiedzą i wymiany zasobów, co stanowi dodatkową wartość wniesioną do projektu przez samych uczestników i świadczy o wykształceniu się u nich postawy proaktywnej. Uczestnicy stwierdzili, że zdobyte umiejętności wykorzystują w innych obszarach życia – spontanicznie sięgają do nowo pozyskanych zasobów. Oznacza to, że zdobyli praktyczne umiejętności, które mogli aktywnie wykorzystywać w działaniu, samodzielnie testować w realnych sytuacjach i w ten sposób je uwewnętrznili.

W raporcie „Praca dla młodych: Polska”, sporządzonym w listopadzie 2009 dla 16 państw przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) stwierdzono, że ogromnym problemem jest niski odsetek zatrudnienia młodych ludzi, spowodowany przede wszystkim brakiem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Eksperci twierdzą, że w najbliższym czasie polski rząd powinien się skupić na szkoleniach młodych osób, objęciu ich aktywnymi programami rynku pracy oraz przyspieszeniu i usprawnieniu procesu przechodzenia z edukacji do pracy.

Według OECD nie wolno dopuścić do powstania licznej grupy młodych osób długotrwale bezrobotnych lub...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI