Zaprojektowane dragi

Psychologia i życie

Dopalacze mogą wydawać się bezpieczniejsze niż „tradycyjne” narkotyki. To jednak złudzenie. W rzeczywistości są jeszcze bardziej szkodliwe.

„Tradycyjne” narkotyki, takie jak kokaina, heroina – choć są niebezpieczne  – schodzą dziś niejako na dalszy plan. Bardziej niebezpieczne są obecnie tzw. projektowane narkotyki (ang. designer drugs), potocznie nazywane dopalaczami. Walka z nimi jest niesłychanie trudna i nie przynosi zadowalających efektów. 

Terapia po dopalaczach

Gdzie szukać pomocy, na czym polega leczenie i terapia? 

Oddziały toksykologiczne – trafiają na nie pacjenci z objawami zatrucia dopalaczami. Nie wystarczy podać potoczną nazwę środka, pod którego wpływem jest osoba, bo dopalacz może zawierać wiele różnych substancji. Aby lekarz mógł natychmiast podjąć właściwe leczenie, potrzebna jest wiedza o składzie dopalacza.

Oddziały psychiatryczne – trafiają na nie osoby, które po zażyciu dopalaczy doświadczają psychoz, lęków i zaburzeń depresyjnych. 

Oddziały detoksykacyjne – tu w bezpieczny sposób można odstawić substancję pod kontrolą lekarza (zażywane środki wywołują nie tylko zależność psychiczną, ale często też fizyczną). 

Poradnie leczenia uzależnień – tu pacjent może otrzymać różną pomoc, w zależności od diagnozy, potrzeb, stopnia uzależnienia i oferty danej poradni. Zwykle jest to terapia indywidualna oraz terapia grupowa. W pracy z osobą uzależnioną najczęściej stosuje się terapię poznawczo-behawioralną, oferta jest jednak obecnie często poszerzana o inne podejścia: terapię psychodynamiczną, humanistyczną, systemową, psychodramę. Lekarz psychiatra może także włączyć leczenie farmakologiczne. 

Ośrodki stacjonarne lub oddziały leczenia dziennego o krótko-, średnio- lub długoterminowym trybie leczenia – kierowani są tu pacjenci, którzy nie radzą sobie w warunkach leczenia ambulatoryjnego. Ich uzależnienie jest silne, często przerywają abstynencję, nie mają wystarczającego wsparcia. Program terapeutyczny pozwala pacjentowi w bezpiecznych warunkach wypracować wstępną abstynencję i zainicjować pracę nad sobą.

POLECAMY

Grupy samopomocowe (np. Grupy Anonimowych Narkomanów) – tu wsparcia udzielają inne osoby uzależnione.

Maria Małgorzata Kaleńczuk jest psychoterapeutką, specjalistką terapii uzależnień. Pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień w Szpitalu Uniwersyteckim oraz w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie. 

 

Kuzynki amfetaminy

Do tej pory większość dopalaczy opierała się na pochodnych amfetaminy lub substancjach ją imitujących. Związki te oddziałują na szlaki dopaminowe i nor­adrenalinowe w mózgu, powodując gwałtowny wyrzut neuroprzekaźników i...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI