Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wstęp

4 listopada 2015

Z HISTORII PSYCHOLOGII

0 477

Co ważnego zdarzyło się 100, 50 i 25 lat temu – przypomina JERZY SIUTA.

100 lat temu...

W Turbowie na Ukrainie (dzień i miesiąc nieznany) urodził się Bogdan Zawadzki. Pracował między innymi na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Psychotechnicznym oraz na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie. W 1940 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W okresie powojennym, aż do śmierci w 1966 roku, wspierał polską psychologię, ofiarowując swój księgozbiór bibliotekom i dotując Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dwie książki B. Zawadzkiego ukazały się w języku polskim: „Wykłady z psychopatologii” (1959) i „Wstęp do teorii osobowości” (1970).

15 stycznia urodziła się Romana Wiśniacka, autorka prac na temat zeznań świadków.

21 stycznia urodziła się Georgene Hoffman Seward. Zajmowała się osobowością człowieka, psychoterapią, zachowaniami seksualnymi i psychologią kobiet.

15 lutego odbyło się pierwsze naukowe zebranie British Psychological Society.

23 marca urodziła się Lois Murphy. Zajmowała się technikami projekcyjnymi, osobowością i zagadnieniami psychologii rozwojowej.

31 marca odbył się pierwszy z organizowanych co roku zjazdów Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA).

14 maja urodziła się Helen Flanders Dunbar. Była związana z ruchem psychoanalitycznym i specjalizowała się w medycynie psychosomatycznej. Pracowała nad wykryciem związków pomiędzy czynnikami sytuacyjnymi, „konstelacjami osobowości” i zaburzeniami psychosomatycznymi.

15 czerwca urodził się Erik H. Erickson. Był uczniem Anny Freud, a jego prace wywarły znaczący wpływ na antropologię kulturową.

18 czerwca Edwin B. Twytmyer otrzymał stopień doktora na podstawie pracy, w której opisał badania nad warunkowaniem klasycznym odruchu kolanowego. Pawłow opublikował wyniki swoich eksperymentów w zakresie warunkowania dopiero trzy lata później.

16 lipca urodził się Aleksander R. Łuria, znakomity ros...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy