Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wstęp

4 listopada 2015

Wspomnienia

110

Wspomnienia nasze są zadziwiające. W naszej przeszłości zaszło wiele zdarzeń, których już nie możemy zmienić. Gdybyśmy mogli je zmienić, wpadlibyśmy - jak twierdzą autorzy powieści fantastycznonaukowych - w pętlę czasową.

Dlatego też bohaterowie takich powieści otrzymują przestrogę, by niczego nie zmieniali w przeszłości, by byli tylko obserwatorami tego, co się dzieje. Każda wprowadzona wbrew tej przestrodze zmiana może mieć katastrofalne skutki dla ich obecnego bytowania. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do tego, że – na przykład po zarażeniu swojego dziadka grypą albo inną groźną chorobą zakaźną – nie pojawią się na tym świecie. Oczywiście, łamią ten zakaz i świat ulega różnorakim zmianom.

Pojawia się potem problem: co dzieje się z tym światem, który istniał przed ową nieszczęsną podróżą w czasie. Zazwyczaj okazuje się, że istnieje on jakoś równolegle do świata zmodyfikowanego. Bohater i sprawca całego zamieszania żyje w dwóch światach. Czasami te światy różnią się niewiele od siebie, kiedy ingerencja w przeszłości była niewielka, czasami zaś te różnice są bardzo duże.

Nie trzeba jednak sięgać do powieści fantastycznonaukowych, aby przekonać się, że jedna i ta sama osoba może żyć w różnych światach. Wprawdzie nasza przeszłość składa się z już zaistniałej puli zdarzeń, ale zdarzenia te możemy porządkować na wiele różnych sposobów. Szukając klucza dla zrozumienia tego, co się stało, różne zdarzenia lub ich ciągi uznajemy za ważne punkty zwrotne w naszej osobis-tej historii. Raz punktem zwrotnym może stać się sytuacja, w której poczuliśmy się oszukani i porzuceni przez bliską osobę, raz tym punktem może być długa rozmowa z tą osobą, w której zatraciliśmy się zupełnie i poczuliśmy, że rozpływamy się w kosmosie. Te dwa punkty zwrotn...

Ten artykuł dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy