Wspomnienia

Wstęp

Wspomnienia nasze są zadziwiające. W naszej przeszłości zaszło wiele zdarzeń, których już nie możemy zmienić. Gdybyśmy mogli je zmienić, wpadlibyśmy - jak twierdzą autorzy powieści fantastycznonaukowych - w pętlę czasową.

Dlatego też bohaterowie takich powieści otrzymują przestrogę, by niczego nie zmieniali w przeszłości, by byli tylko obserwatorami tego, co się dzieje. Każda wprowadzona wbrew tej przestrodze zmiana może mieć katastrofalne skutki dla ich obecnego bytowania. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do tego, że – na przykład po zarażeniu swojego dziadka grypą albo inną groźną chorobą zakaźną – nie pojawią się na tym świecie. Oczywiście, łamią ten zakaz i świat ulega różnorakim zmianom.

Pojawia się potem problem: co dzieje się z tym światem, który istniał przed ową nieszczęsną podróżą w czasie. Zazwyczaj okazuje się, że istnieje on jakoś równolegle do świata zmodyfikowanego. Bohater i sprawca całego zamieszania żyje w dwóch światach. Czasami te światy różnią się nie...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI