Umysł pod kluczem (maturalnym)

Wstęp

Sposób oceniania dzisiejszej matury hamuje przejawy samodzielności i kreatywności myślenia uczniów. Potęguje analfabetyzm kulturowy i zachęca do konformizmu poznawczego i przeciętniactwa. Maturzyści z ostatnich lat zdumiewają kompletną nieznajomością podstaw wiedzy humanistycznej. Tak źle z wykształceniem ogólnym studentów pierwszych lat nigdy jeszcze nie było.

Na jednej ze stron internetowych, których właściciel handluje wypracowaniami i pracami egzaminacyjnymi, można przeczytać: „(...) ja jako jedyny oprócz wypracowań, streszczeń, motywów itp. oferuję profesjonalny PORADNIK, KTÓRY POMOŻE WAM NAPISAĆ WYPRACOWANIE „POD KLUCZ” NA MATURĘ. Jak zapewne wiecie na Nowej Maturze nawet najbardziej błyskotliwe wypracowanie może zostać ocenione nisko, gdyż nie jest zgodne z kluczem. Paranoja? Być może tak, jednak nie należy załamywać rąk, a pomyśleć jak skutecznie dopasować swoje wypracowanie do maturalnego klucza. Z mojego poradnika dowiesz się krok po kroku, jak napisać wypracowanie, które będzie zgodne z kluczem maturalnym. Swój poradnik napisałem na podstawie wnikliwej analizy Informatorów maturalnych oraz wielu innych biuletynów i komunikatów wydanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a także na podstawie swojego doświadczenia zdobytego podczas tegorocznej nowej matury. Informacji, zawartych w tym poradniku nie uzyskasz na lekcjach ani na korepetycjach”.
Rynek, także edukacyjny, nie znosi próżni, a to oznacza, że jeśli pojawi się na tym rynku jakiś problem, to szybko znajdzie się również rozwiązanie. Problemem tym jest tzw. klucz maturalny, czyli schematyczny sposób oceny wyników matury, zawierający zasady i kryteria oceny oraz stosowaną punktację za poszczególne kryteria. Największe kontrowersje budzi klucz maturalny z języka polskiego i dlatego stał się „bohaterem” pewnej prowokacji. Wynik tej prowokacji, skompromitował tegoroczny sposób oceny matury z języka polskiego, stał się przedmiotem licznych dyskusji i sporów. Dla pedagogiki twórczości jest natomiast jeszcze jednym dowodem na to, jak silne są antytwórcze bariery w nauczaniu polskich uczniów.

Prowokacja


W tym roku dziennikarze „Dziennika” (6.05.2008) postanowili poddać klucz maturalny z języka polskiego ukrytemu eksperymentowi. Zaprosili do niego dwóch wybitnych humanistów: Marcina Króla – historyka, filozofa, twórcę pisma „Res Publica”, autora wielu książek naukowych, jednego z najbardziej znanych polskich historyków idei, profesora zwyczajnego UW oraz Antoniego Liberę – pisarza, dramaturga i reżysera teatralnego, tłumacza wszystkich dzieł scenicznych Becketta, laureata licznych nagród teatralnych i literackich, autora bestsellerowej powieści Madame, doktora nauk humanistycznych. Napisali oni eseje na wybrany temat z matury 2008. Marcin Król pisał na temat: „Rola słów w relacjach międzyludzkich. Analizując i interpretując fragment powieści W. Myśliwskiego Kamień na kamieniu oraz wiersz T. Różewicza Słowa, zwróć uwagę na przedstawione sytuacje i sposoby kreowania podmiotu mówiącego”. Natomiast Antoni Libera „dostał” drugi temat: „Zana-lizuj i zinterpretuj opowiadanie S. Mrożka Lolo, zwracając uwagę na sposób kreowania bohaterów i paraboliczny charakter sytuacji przedstawionej w tekście”.
Po zastosowaniu aktualnego klucza oceny przez polonistkę, która nie wiedziała, kto prace napisał, Libera otrzymał 26 punktów na 50 możliwych i z takim wynikiem na pewno nie dostałby się na polonistykę. Król zaś egzamin maturalny sromotnie oblał. Jego praca była o 16 słów za krótka w stosunku do wymaganej normy (250 słów) i takiego eseju na „prawdziwej” maturze nawet się nie sprawdza! W tym wypadku egzaminatorka jednak oceniła pracę i profesor Król, autor kilkunastu książek, dostał zaledwie 18 punktów na 50 możliwych. Jak piszą dziennikarze „Dziennika”: „Nie zastosował się bowiem do klucza i nie zdefiniował, kto jest podmiotem lirycznym wiersza. W jego pracy zabrakło słów kluczy, takich jak: «młodość», «indywidualizm romantyczny» czy «koncepcja lotu»” (R. Kim, K. Klinger, „Profesor z maturą na dwa”, „Dziennik” 6.06.2008). Gdyby Marcin Król pisał starą maturę, zdałby ją bardzo dobrze, ponieważ napisał twórczy, oryginalny esej. Obie prace bardzo się podobały sprawdzającej egzaminatorce. Niestety, nie mogła ocenić ich wyżej, gdyż nie pojawiły się w nich wymagane pojęcia, zwroty i metafory zapisane w kluczu egzaminacyjnym. A zatem klucz wziął górę nad samodzielnością i kreatywnością myślenia wybitnych twórców.

[nowa_strona] Tajemniczy i wszechwładny klucz

Klucz maturalny to po prostu narzędzie oceny prac maturalnych, które – jak każde narzędzie psychometryczne – za...

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest tylko dla Prenumeratorów. 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI